TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Xác minh hồ sơ bên công an
Ô nhiễm môi trường gần bãi xỉ nhà máy nhiệt điện tại thôn tiên xá xã lê ninh
Lấy sổ hộ khẩu
Quán internet hoạt động mùa dịch
Quán internet hoạt động mùa dịch