Thông tin quy hoạch đầu tư xây dựng
Thông báo đấu giá tài sản
Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất, diện tích đất 8.662,5m2 tại vị trí quy hoạch các điểm dân cư mới phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 70 lô đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành
Ngày 25/5/2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Thông báo số 98/TB-UBND về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 70 lô đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn
Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành thông báo số 46/TB-UBND ngày 09/3/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm khu dân cư mới phường Hiến thành, thị xã Kinh Môn
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Trung Hòa, xã Thăng Long
UBND thị xã ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Trung Hòa, xã Thăng Long
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 và Quy định quản lý Dự án đầu tư xây dựng Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu
Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 544 ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết dựng TL 1/500 và Quy định quản lý Dự án đầu tư xây dựng Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu
Thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500
Lấy ý kiến đóng góp về Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Thị xã Kinh Môn
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kinh Môn
Thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn
Thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Thành
12
++ THÔNG BÁO
+ Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26/6/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 120
Hôm nay 441
Tháng này: 315,890
Tất cả: 3,334,367
THƯ VIỆN ẢNH