Thông tin quy hoạch đầu tư xây dựng
Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Hộ kinh doanh Vũ Văn Phong đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án "Cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch
Thông báo về việc công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040
UBND thị xã ban hành Thông báo số 114/TB-UBND ngày 09/6/2022 về việc công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn,tỉnh Hải Dương đến năm 2040
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn,tỉnh Hải Dương đến năm 2040
Thông báo đấu giá tài sản
Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất, diện tích đất 8.662,5m2 tại vị trí quy hoạch các điểm dân cư mới phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 70 lô đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành
Ngày 25/5/2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Thông báo số 98/TB-UBND về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 70 lô đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn
Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành thông báo số 46/TB-UBND ngày 09/3/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm khu dân cư mới phường Hiến thành, thị xã Kinh Môn
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Trung Hòa, xã Thăng Long
UBND thị xã ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Trung Hòa, xã Thăng Long
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 và Quy định quản lý Dự án đầu tư xây dựng Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu
Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 544 ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết dựng TL 1/500 và Quy định quản lý Dự án đầu tư xây dựng Chợ dân sinh và Trung tâm thương mại An Lưu
Thông tin Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500
123
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 6
Hôm nay 275
Tháng này: 464,006
Tất cả: 4,583,037
THƯ VIỆN ẢNH