Thông tin quy hoạch đầu tư xây dựng
Thông báo đấu giá tài sản tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo công bố, công khai quyết định và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500
Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Hộ kinh doanh Vũ Văn Phong đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án "Cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch
Thông báo về việc công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040
UBND thị xã ban hành Thông báo số 114/TB-UBND ngày 09/6/2022 về việc công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn,tỉnh Hải Dương đến năm 2040
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn,tỉnh Hải Dương đến năm 2040
Thông báo đấu giá tài sản
Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất, diện tích đất 8.662,5m2 tại vị trí quy hoạch các điểm dân cư mới phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 70 lô đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành
Ngày 25/5/2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Thông báo số 98/TB-UBND về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 70 lô đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm dân cư mới phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn
Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành thông báo số 46/TB-UBND ngày 09/3/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại các điểm khu dân cư mới phường Hiến thành, thị xã Kinh Môn
123
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 294
Hôm nay 3,014
Tháng này: 478,479
Tất cả: 5,539,933
THƯ VIỆN ẢNH