Tuyên truyền Cải cách hành chính
Đảy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân, UBND thị xã yêu cầu:
Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước
Xã Lạc Long bứt phá cải cách hành chính
Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính
Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn, UBND phường Long Xuyên đã lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ đột phá về công tác cải cách hành chính năm 2023.
Tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Giảm thời gian, hạn chế đi lại, dễ dàng thực hiện khi ở bất cứ đâu... nên ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính
Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn, UBND phường Long Xuyên đã lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ đột phá về công tác cải cách hành chính năm 2023.
Chỉ thị 05/CT-UBND tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã
Thị xã Kinh Môn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn
Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2023
Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2023
12
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 370
Hôm nay 2,128
Tháng này: 269,203
Tất cả: 5,144,457
THƯ VIỆN ẢNH