Tuyên truyền Cải cách hành chính
Kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã năm 2021 trên địa bàn thị xã Kinh Môn
Ngày 14 tháng 12 năm 2021 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã năm 2021 trên địa bàn thị xã Kinh Môn
Phường Phú Thứ thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Những năm qua, phường Phú Thứ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.
Phường An Sinh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Kết quả phân tích các chỉ số cải cách hành chính ở 7 lĩnh vực: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng tổ chức điều hành văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính cho thấy phường An Sinh luôn đạt từ 70 đến 96%, trong đó cải cách bộ máy chính quyền địa phương và cải cách tài chính công đạt 100%. Chỉ số tổng hợp bình quân 92,22% dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính toàn thị xã.
Trên 36 nghìn hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 được cài đặt
Phường Thất Hùng tăng cường cải cách thủ tục hành chính
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 113
Hôm nay 298
Tháng này: 254,434
Tất cả: 4,195,997
THƯ VIỆN ẢNH