Thi tuyển, Xét tuyển Giáo viên ngành Giáo dục&Đào tạo thị xã Kinh Môn
Thông báo về việc công nhận kết quả và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển
Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn ban hành Thông báo số 462/TB-HĐTD ngày 07/11/2022 về việc công nhận kết quả và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng năm 2022
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2)
Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2022 ban hành Thông báo số 326/TB-HĐTD ngày 11/10/2022 thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)
UBND thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 về việc phê duyệt kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2022
Triển khai các nội dung về tuyển dụng Giáo viên, nhân viên năm 2022
Phòng Nội vụ thị xã ban hành Công văn số 43/CV-NV ngày 10/8/2022 triển khai một số nội dung về tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Thành lập Tổ tiếp nhận phiếu dự tuyển Giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về việc thành lập Tổ tiếp nhận phiếu dự tuyển giáo viên, nhân viên các cơ sở công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Thông báo tuyển dụng Giáo viên năm 2022
UBND thị xã ban hành Thông báo số 150/TB-UBND ngày 10/8/2022 về việc tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Kế hoạch thi tuyển Giáo viên năm 2022
UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 29/7/2022 về việc tổ chức thi tuyển giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2022
Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2021
Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2021
Thông báo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả bài thi, kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2021
123
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 21
Hôm nay 307
Tháng này: 464,038
Tất cả: 4,583,069
THƯ VIỆN ẢNH