Thi tuyển, xét tuyển
Phê duyệt kết quả xét tuyển và danh sách người trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thị xã Kinh Môn năm 2023
Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 thị xã Kinh Môn
UBND thị xã ban hành Thông báo số 28/TB-UBND ngày 28/02/2023 về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 thị xã Kinh Môn
Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2023
UBND thị xã Kinh Môn ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 23/02/2023 về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2023
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc phê phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
Quyết định phê duyệt kết quả (vòng 2)kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc phê duyệt kết quả (vòng 2)kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
Phê duyệt danh mục tài liệu xét tuyển viên chức năm 2022
UBND thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 1129 ngày 10/11/2022 về việc phê duyệt danh mục tài liệu xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đài Phát thanh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Ban quản lý Di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu dự tuyển viên chức năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc thành lập Tổ tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức của Đài Phát thanh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Thông báo số 446/TB-UBND ngày 18/10/2022 về việc xét tuyển viên chức của Đài Phát thanh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022
UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2022 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư, Đài Phát thanh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
123
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 227
Hôm nay 3,330
Tháng này: 478,795
Tất cả: 5,540,249
THƯ VIỆN ẢNH