Thi tuyển, xét tuyển
Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 thị xã Kinh Môn
UBND thị xã ban hành Thông báo số 28/TB-UBND ngày 28/02/2023 về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 thị xã Kinh Môn
Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2023
UBND thị xã Kinh Môn ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 23/02/2023 về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2023
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc phê phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
Quyết định phê duyệt kết quả (vòng 2)kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc phê duyệt kết quả (vòng 2)kỳ xét tuyển viên chức thị xã Kinh Môn năm 2022
Phê duyệt danh mục tài liệu xét tuyển viên chức năm 2022
UBND thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 1129 ngày 10/11/2022 về việc phê duyệt danh mục tài liệu xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đài Phát thanh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Ban quản lý Di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu dự tuyển viên chức năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc thành lập Tổ tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức của Đài Phát thanh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Thông báo số 446/TB-UBND ngày 18/10/2022 về việc xét tuyển viên chức của Đài Phát thanh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022
UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2022 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư, Đài Phát thanh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
Quyết định về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thị xã Kinh Môn năm 2022
123
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 82
Hôm nay 428
Tháng này: 464,159
Tất cả: 4,583,190
THƯ VIỆN ẢNH