Thi tuyển, xét tuyển
Quyết định về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo Thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022
Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 516/TB-SNV ngày 14/6/2022 về việc thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2022-2023
Ngày 24/5/2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2022-2023
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ban hành Thông báo số 92/TB-HĐTD ngày 11/5/2022 thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022
Quyết định phê duyệt kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 về việc phê duyệt kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo (Vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ban hành Thông báo số 192/TB-HĐTD ngày 14/4/2022 thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo (Vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Quyết định Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập và cấu trúc đề thi môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022
UBND thị xã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc phê duyệt kết quả thi trắc nghiệm (Vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Kinh Môn năm 2022 ban hành Thông báo số 45/TB-HĐTD ngày 08/3/2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Thông báo số 25/TB-UBND ngày 25/01/2022 về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
12
++ THÔNG BÁO
+ Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26/6/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 165
Hôm nay 639
Tháng này: 316,088
Tất cả: 3,334,565
THƯ VIỆN ẢNH