Chuyển đổi số
Kế hoạch Hoạt động Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn năm 2022
Ngày 07/4/2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về Hoạt động Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn năm 2022
Quyết định về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn
Ngày 05/4/2022 Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn
Xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp
Ngày 09/03/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 837/BTTTT-CBC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp.
Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 841/BTTTT- PTTH&TTĐT Ngày 10/3/2022 gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội về việc Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.
Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
Chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 677/BTTTT-THH ngày 3/3/2022 hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Văn bản được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022, phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
Tài liệu tuyên truyền về chuyển đổi số
Chuyển đổi số - quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số
Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Kinh Môn quý I năm 2022
Trong quý I năm 2022, UBND thị xã đã quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực.
Chuyển đổi số - chìa khoá để bứt phá
Bám sát mục tiêu chung của cả tỉnh: “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế”. Thị xã Kinh Môn đã xây dựng các giải pháp trọng điểm để thực hiện
123
++ THÔNG BÁO
+ Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26/6/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 148
Hôm nay 509
Tháng này: 315,958
Tất cả: 3,334,435
THƯ VIỆN ẢNH