Tổ công nghệ số cộng đồng
Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.
Hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số
Thị xã Kinh Môn có 112 tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn/khu dân cư. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có 3 - 5 thành viên, là những người có kỹ năng, kiến thức, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn để hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Thị xã đã chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện phương châm "sát dân, gần dân", "dân vận chuyển đổi số".
Tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng
Tổ công nghệ số cộng đồng có lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên và người dân có kiến thức về công nghệ thông tin, thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.
Phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng
Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, từ tháng 2/2022, thị xã Kinh Môn đã thành lập 135 tổ công nghệ số cộng đồng ở các cấp, góp phần đưa công nghệ số đến gần với người dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số đi vào cuộc sống.
Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các xã, phường
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 640
Hôm nay 3,159
Tháng này: 270,234
Tất cả: 5,145,488
THƯ VIỆN ẢNH