Cơ cấu tổ chức UBND thị xã Kinh Môn
Gồm 12 phòng ban và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Chủ tịch:  Nguyễn Thị Liễu 
Điện thoại: 02203.829.288
Phó Chủ tịch thường trực: Bùi Xuân Lộc
Điện thoại: 
Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Điền
 Điện thoại:
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ:
 
1. Văn phòng HĐND&UBND
 
Chánh Văn phòng: Trần Văn Pha
Điện thoại: 02203.822.082
Phó Chánh Văn phòng: Vũ Hồng Hải
Điện thoại: 02203.535.199
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Chi Ngọc
Điện thoại: 
 
2. Phòng Nội vụ
Trưởng phòng: Trương Đức San
Điện thoại: 02203.826.757
Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Thị Oanh
Điện thoại:
 
3. Phòng Tài nguyên và Môi tường
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đảo
Điện thoại: 02203.829.319
Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Đình Lưu
Nguyễn Thị Hiệu
Nguyễn Bảo Trung
 
4. Phòng Quản lý Đô thị
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 02203.827.558
Phó Trưởng phòng: Trần Văn Tuyên
 
5. Phòng Kinh tế
Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Hạ
Điện thoại: 02203.826.294
Phó Trưởng phòng:
Hoàng Văn Cường
Nguyễn Trọng Thưởng 
 
6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hoàn:
Điện thoại:  02203.503.311
Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Mạnh Hùng 
 
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trưởng phòng: Lãnh Duy Tiến
Điện thoại: 02203.826.177
Phó Trưởng phòng:
Trần Thị Tình
Nguyễn Thị Hằng
 
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trưởng phòng: Mạc Thị Huyền
Điện thoại:02203.822.423
Phó Trưởng phòng:
Lê Văn Tần
Nguyễn Văn Tĩnh
 
9. Phòng Văn hóa và Thông tin
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kha
Điện thoại: 02203.827.666
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Hiền
Điện thoại:
 
10. Phòng Y tế
Trưởng phòng Nguyễn Quốc Vương
Điện thoại: 02203.827.969
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đan
 Điện thoại:
 
11. Thanh tra
Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cường 
Điện thoại: 02203.822.042
Phó Chánh Thanh tra:
Nguyễn Đạo Trung
Phạm Văn Tuyến
 Nguyễn Văn Ngọc
 
12. Phòng Tư pháp
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Mãi
Điện thoại: 02203.822.043
Phó Trưởng phòng: Trần Thị Vẩn:
Điện thoại: 02203.289.678
 
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND THỊ XÃ
 
1. Đài Phát thanh
Trưởng Đài:Nguyễn Văn Thụ
Điện thoại: 02203.826.890
Phó Trưởng Đài:
Nguyễn Tiến Quân
Nguyễn Văn Học
 
2. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Giám đốc: Nguyễn Thị Hiệu
Điện thoại: 02203.5534.448
 
3. Trung tâm Văn hóa Thể thao
Giám đốc: 
Điện thoại: 
Phó Giám đốc:
Hoàng Ngọc Phương
Đào Quang Hà 
Phạm Hữu Quân 
4. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại 02203.822.457
Phó Giám đốc:
Nguyễn Duy Cường
Vũ Văn Đông 
 
5. Ban Quản lý di tích
Trưởng ban: 
Điện thoại: 02203.825.928
Phó Ban: Nguyễn Văn Thư
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
+ Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
+ Về việc phòng ngừa sự lây lan Covid-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 05/4/2020)
+ Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Sông núi Kinh Môn
- Kinh Môn bay lên
- Kinh Môn quê tôi
- Kinh Môn yêu dấu
- Về Kinh Môn quê tôi
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 250
Hôm nay 913
Tháng này: 6,612
Tất cả: 544,493
THƯ VIỆN ẢNH