Thông báo về việc mời đơn vị tư vấn tham gia thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

UBND thị xã thông báo về việc mời đơn vị tư vấn tham gia thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã Kinh Môn như sau:

1. Tên, địa chỉ của đại diện chủ đầu tư:

UBND thị xã Kinh Môn

Địa chỉ: Phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại cơ quan: 0220.3829.319

          2. Thời gian, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 26/5/2020 đến 16 giờ 00 ngày 04/6/2020

- Hình thức đăng ký: Nộp, tiếp nhận trực tiếp.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

UBND thị xã Kinh Môn thông báo để các đơn vị tư vấn biết. /.

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022 (14/11/2022)
- Quyết định về việc công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022 (20/10/2022)
- Công bố, công khai số liệu Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 thị xã Kinh Môn (15/08/2022)
- Thông báo Quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022 (27/07/2022)
- Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn (24/08/2021)
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư trên địa bàn phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn(27/03/2020)
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các điểm dân cư trên địa bàn phường An Phụ, thị xã Kinh Môn(25/02/2020)
- Thông báo công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Kinh Môn năm 2020(18/02/2020)
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản(16/01/2020)
- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải(02/01/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 202
Hôm nay 584
Tháng này: 254,720
Tất cả: 4,196,283
THƯ VIỆN ẢNH