Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 42 (từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2020)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 12/10

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Họp Sở Tài nguyên & MT

- Chiều: Họp Ban chỉ đạo giảm nghèo - Hội Doanh nghiệp Minh Tân - Phường Minh Tân

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Họp tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan; Dự HN doanh nghiệp phường Minh Tân

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN gặp mặt ngày Doanh nghiệp VN phường Minh Tân

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN gặp mặt ngày Doanh nghiệp VN phường Minh Tân

Phó chủ tịch UBND  Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN gặp mặt ngày Doanh nghiệp VN phường Minh Tân

Thứ Ba

Ngày 13/10

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Làm việc với phòng Giáo dục &ĐT

- Chiều: Làm việc với phòng Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh QH chung

- Chiều: Kiểm tra tiến độ thi công một số dự án đầu tư công

Phó chủ tịch UBND  Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với các ngành bàn hỗ trợ nhà người nghèo

Thứ Tư

Ngày 14/10

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: HN tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2020

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: HN tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2020

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: HN tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2020

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với phòng Quản lý đô thị

- Chiều: HN tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2020

Phó chủ tịch UBND  Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: HN tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Thứ Năm

Ngày 15/10

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Họp HĐND thị xã

- Chiều: Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về giám sát tại thị xã

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Kỳ họp 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XIX

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Kỳ họp 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XIX

- Chiều: Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về giám sát tại thị xã

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kỳ họp 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XIX

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND  Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kỳ họp 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XIX

- Chiều: Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh về giám sát tại thị xã

Thứ Sáu

Ngày 16/10

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND  Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 17/10

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 18/10

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

  (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25/10/2020) (19/10/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 11/10/2020)(05/10/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tuần 40 (từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 04/10/2020)(28/09/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27/9/2020)(28/09/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27/9/2020)(21/09/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20/9/2020)(14/09/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25/10/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 11/10/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tuần 40 (từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 04/10/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27/9/2020)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Sông núi Kinh Môn
- Kinh Môn bay lên
- Kinh Môn quê tôi
- Kinh Môn yêu dấu
- Về Kinh Môn quê tôi
- Tuyên truyền Khẩu trang điện tử Bluezone
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 506
Hôm nay 2,318
Tháng này: 59,508
Tất cả: 1,015,829
THƯ VIỆN ẢNH