Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã Tuần 46 (từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15/11/2020)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 46 (từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 09/11

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Họp tỉnh

- Chiều: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

- Chiều: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

- Chiều: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Ba

Ngày 10/11

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Hội nghị liên tịch HĐND thị xã khóa XIX

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy; Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC

- Chiều:Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư KN-TC

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cơ sở 2020 (Hải Dương)

- Chiều: Làm việc với Sở Lao động TB & XH

Thứ Tư

Ngày 11/11

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đ/c Chủ tịch UBND thị  xã với nhân dân xã Minh Hòa

- Chiều: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

 - Sáng: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đ/c Chủ tịch UBND thị  xã với nhân dân xã Minh Hòa

- Chiều: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

 - Sáng: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đ/c Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân xã Minh Hòa

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đ/c Chủ tịch UBND thị xã với nhân dân xã Minh Hòa

- Chiều: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đ/c Chủ tịch UBND thị  xã với nhân dân xã Minh Hòa

- Chiều: Họp chuyên đề nghe B/c và cho ý kiến vào dự thảo các ĐA, KH              

Thứ Năm

Ngày 12/11

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên & MT

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 13/11

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp BCĐ thi hành án dân sự thị xã

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 14/11

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 15/11

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020) (30/11/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020) (23/11/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020) (16/11/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 08/11/2020)(03/11/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01/11/2020)(26/10/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25/10/2020)(19/10/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020)(12/10/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 11/10/2020)(05/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã Tuần 46 (từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15/11/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 08/11/2020)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Sông núi Kinh Môn
- Kinh Môn bay lên
- Kinh Môn quê tôi
- Kinh Môn yêu dấu
- Về Kinh Môn quê tôi
- Tuyên truyền Khẩu trang điện tử Bluezone
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 88
Hôm nay 1,281
Tháng này: 100,289
Tất cả: 1,095,929
THƯ VIỆN ẢNH