Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 03/01/2021)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 53 (từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 28/12

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Cả ngày:+ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển KT-XH;

                 + Họp HĐND thị xã

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Cả ngày: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Đại hội khuyến học tỉnh

- Chiều: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

Thứ Ba

Ngày 29/12

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Hội nghị trực tuyến của CP về nhiệm vụ phát triển KT-XH

- Chiều: Chủ tịch UBND thị xã tiếp xúc đối thoại với các hộ tiểu thương chợ Huề Trì, phường An Phụ

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

- Chiều: Chủ tịch UBND thị xã tiếp xúc đối thoại với các hộ tiểu thương chợ Huề Trì, phường An Phụ

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

- Chiều: Chủ tịch UBND thị xã tiếp xúc đối thoại với các hộ tiểu thương              chợ Huề Trì, phường An Phụ

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự kỳ họp thứ mười chín HĐND thị xã, N.kỳ 2016-2021

- Chiều: Chủ tịch UBND thị xã tiếp xúc đối thoại với các hộ tiểu thương

              chợ Huề Trì, phường An Phụ

Thứ Tư

Ngày 30/12

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng, chống dịch  Covid-19”

- Chiều: Dự tổng kết cuộc thi sáng tác CT biểu tượng tỉnh Hải Dương

Thứ Năm

Ngày 31/12

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Thăm đơn vị khóa sổ

- Chiều: Họp thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Ban tổ chức Lễ hội xuân Tân Sửu

Thứ Sáu

Ngày 01/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 với đường tỉnh 389 thị xã Kinh Môn

- Chiều: Nghỉ Tết Dương lịch

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 với đường tỉnh 389 thị xã Kinh Môn

- Chiều: Nghỉ Tết Dương lịch

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Nghỉ Tết Dương lịch

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Nghỉ Tết Dương lịch

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ Bẩy,

Ngày 02/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 03/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 16 (từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18/4/2021) (12/04/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 15 (từ ngày 05 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021) (05/04/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 14 (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 04/4/2021) (29/03/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 13 (từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021) (22/03/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21/3/2021) (15/03/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27/12/2020)(21/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20/12/2020)(14/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13/12/2020)(07/12/2020)
- Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020)(30/11/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020)(23/11/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 16 (từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18/4/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 15 (từ ngày 05 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 14 (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 04/4/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 13 (từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21/3/2021)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 159
Hôm nay 673
Tháng này: 130,398
Tất cả: 1,455,445
THƯ VIỆN ẢNH