Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 04 (từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 24/01/2021)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 04 (từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 24/01/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 18/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: HN tổng kết công tác Đảng bộ và phong trào thi đua yêu nước năm 2020

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: HN tổng kết công tác Đảng bộ và phong trào thi đua yêu nước năm 2020

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và MT

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: HN tổng kết công tác Đảng bộ và phong trào thi đua yêu nước năm 2020

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN tổng kết công tác Đảng bộ và phong trào thi đua yêu nước  năm 2020

- Chiều: Họp BCĐ Hội chợ xuân Tân Sửu

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN tổng kết công tác Đảng bộ và phong trào thi đua yêu nước năm 2020

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Thứ Ba

Ngày 19/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Cả ngày: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Họp UBND tỉnh về thẩm định giá đất thực hiện các dự án

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với Phòng Quản lý đô thị và phòng Tài chính-KH về quy hoạch phân khu

- Chiều: Làm việc với đơn vị tư vấn QH phân khu

Thứ Tư

Ngày 20/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Khai mạc giải điền kinh Hội khỏe Phù Đổng tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Làm việc với Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra tiến độ tu bổ đê điều KH năm 2021

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 21/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Bế mạc giải điền kinh Hội khỏe Phù Đổng tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Họp Sở Giao thông vận tải

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra tiến độ chuẩn bị Hội chợ xuân Tân Sửu

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 22/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Cả ngày: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Gặp mặt các Đ/c Thường trực Thị ủy khóa XXIII, XXIV, XXV

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Gặp mặt các Đ/c Thường trực Thị ủy khóa XXIII, XXIV, XXV

- Chiều: Khai mạc Hội chợ xuân Tân Sửu

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Gặp mặt các Đ/c Thường trực Thị ủy khóa XXIII, XXIV, XXV

- Chiều: Khai mạc Hội chợ xuân Tân Sửu

Thứ Bẩy,

Ngày 23/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Chủ Nhật,

Ngày 24/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022) (03/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022) (26/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022) (19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022) (12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022) (05/09/2022)
- Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 03/01/2021)(28/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27/12/2020)(21/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20/12/2020)(14/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13/12/2020)(07/12/2020)
- Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020)(30/11/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)
+ Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)
+ Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 02 điểm dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 73
Hôm nay 88
Tháng này: 255,286
Tất cả: 3,770,366
THƯ VIỆN ẢNH