Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 31/01/2021)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 05 (từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 31/01/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 25/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với phòng Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Họp Sở Tài chính

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 26/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị xã

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị xã

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ phụ trách

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Hội nghị trao tiền hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 27/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: HN đón quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: HN đón quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: HN đón quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Lễ khai mạc, bế mạc Giải điền kinh Hội khỏe Phù Đổng

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Năm

Ngày 28/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Làm việc Sở Tài nguyên & MT thực hiện việc niêm phong dây chuyền hoạt động sản xuất của Công ty CP SXKD và DV Bảo Long tại phường Long Xuyên

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Chỉ đạo một số nhiệm vụ phụ trách

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN sơ kết năm học 2020-2021; Giao ban LĐ UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 29/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 30/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Chủ Nhật,

Ngày 31/01

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022) (03/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022) (26/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022) (19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022) (12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022) (05/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 04 (từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 24/01/2021)(18/01/2021)
- Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 03/01/2021)(28/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27/12/2020)(21/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20/12/2020)(14/12/2020)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13/12/2020)(07/12/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)
+ Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)
+ Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 02 điểm dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 78
Hôm nay 136
Tháng này: 255,334
Tất cả: 3,770,414
THƯ VIỆN ẢNH