Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 (Chi tiết được đăng tải tại Mục Văn bản của UBND thị xã)
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022 (14/11/2022)
- Quyết định về việc công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022 (20/10/2022)
- Công bố, công khai số liệu Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 thị xã Kinh Môn (15/08/2022)
- Thông báo Quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022 (27/07/2022)
- Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn (24/08/2021)
- Thông báo về việc thanh lý tài sản của Hạt giao thông(29/01/2021)
- Thông báo về việc mời đơn vị tư vấn tham gia thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019(24/05/2020)
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư trên địa bàn phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn(27/03/2020)
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các điểm dân cư trên địa bàn phường An Phụ, thị xã Kinh Môn(25/02/2020)
- Thông báo công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Kinh Môn năm 2020(18/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 104
Hôm nay 272
Tháng này: 254,408
Tất cả: 4,195,971
THƯ VIỆN ẢNH