Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 10/02/2021 - 16/02/2021)
Từ ngày 10/02/2021-16/02/2021, Ban tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Kinh Môn tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ rất lớn về tình cảm, trách nhiệm, vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty và các các cá nhân trong và ngoài tỉnh Hải Dương bao gồm: Hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, tiền mặt...
Xin cảm ơn những tấm lòng vàng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty và các các cá nhân trong và ngoài tỉnh Hải Dương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 20/02/2021 - 21/02/2021) (22/02/2021)
- Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 18/02/2021 - 19/02/2021) (19/02/2021)
- Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ Kinh Môn trong phòng chống dịch (18/02/2021)
- Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày 09/02/2021)(09/02/2021)
- Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày 08/02/2021)(08/02/2021)
- Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày 07/02/2021)(07/02/2021)
- Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày 06/02/2021)(06/02/2021)
- Các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày 05/02/2021)(tiếp theo)(06/02/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 09 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần thứ 8 (từ ngày 12/02 đến ngày 21/02/2021)
+ Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06 (từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2021)
+ Thông báo về việc thanh lý tài sản của Hạt giao thông
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 170
Hôm nay 2,096
Tháng này: 206,382
Tất cả: 1,310,264
THƯ VIỆN ẢNH