Thông báo Tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021

1. Số lượng biên chế công chức cần tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu biên chế công chức cần tuyển dụng theo vị trí việc làm: 131 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:

- Trình độ đào tạo: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (theo biểu chi tiết kèm theo Thông báo này).

- Trình độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ (về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) với trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trình độ Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong giờ hành chính của ngày làm việc từ 7 giờ 30 phút ngày 17/02/2021

đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2021.

c) Địa điểm nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trực tiếp vào sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đó hoặc nộp tại Sở Nội vụ hoặc gửi theo đường bưu chính. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách; trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

d) Kiểm tra và tổng hợp Phiếu đăng lý dự tuyển

Các sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân cấp huyện có chỉ tiêu thi tuyển công chức thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức tiếp nhận, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và thu lệ phí dự tuyển, tổng hợp lập danh sách những người đăng ký dự tuyển nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Sở Nội vụ).

Mức thu lệ phí dự thi tuyển: 400.000 đồng/người đăng ký dự thi

4. Nội dung và hình thức thi tuyển

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển theo vị trí việc làm còn thiếu của từng sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

d) Kết quả thi vòng 1 thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi; không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

5. Thời gian và địa điểm thi tuyển

a) Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Ngày 10/4/2021: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính (vòng 1);

- Ngày 24/4/2021: Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2).

Trong điều kiện nếu có dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp mà phải thực hiện các quy định về cách ly ytế hoặc giãn cách xã hội thì thời gian tổ chức thi tuyển sẽ được điều chỉnh và thông báo sau theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Địa điểm tổ chức thi tuyển:

Trường Cao đẳng Hải Dương; Số 42, đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

6. Các quy định khác

Thực hiện theo Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ./.

          File đính kèm:
          - KH thi CC nam 2021.pdf
          - Quyet dinh 419.pdf
          - Chi tieu ban hanh theo 419.pdf
          - Thong bao 111.pdf
          - Vi tri viec lam theo 111.pdf
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (11/03/2021)
- Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020(08/12/2020)
- Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020(08/12/2020)
- Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban quản lý Di tích thị xã Kinh Môn(12/02/2020)
- Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Kinh Môn(12/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 129
Hôm nay 2,070
Tháng này: 199,051
Tất cả: 2,254,855
THƯ VIỆN ẢNH