Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Căn cứ Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tiến hành đánh giá, chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, năm 2020 toàn tỉnh Hải Dương có 229 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 6 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020


STT

Tên xã, phường, thị trấn

Căn cứ công nhận

1-THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

1

Phường Trần Hưng Đạo

Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thành phố Hải Dương

2

Phường Lê Thanh Nghị

3

Phường Tân Hưng

4

Phường Ngọc Châu

5

Phường Nhị Châu

6

Phường Ái Quốc

7

Phường Nam Đồng

8

Phường Hải Tân

9

Phường Việt Hoà

10

Phường Tứ Minh

11

Phường Thanh Bình

12

Phường Nguyễn Trãi

13

Phường Bình Hàn

14

Xã An Thượng

15

Xã Tiền Tiến

16

Xã Quyết Thắng

17

Phường Quang Trung

18

Xã Ngọc Sơn

19

Phường Cẩm Thượng

20

Phường Trần Phú

21

Phường Phạm Ngũ Lão

22

Xã Gia Xuyên

2-HUYỆN TỨ KỲ

1

Xã Tiên Động

Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện Tứ Kỳ

2

Xã Nguyên Giáp

3

Xã Hà Thanh

4

Xã Hà Kỳ

5

Xã Hưng Đạo

6

Xã Đại Sơn

7

Xã Dân Chủ

8

Xã Tân Kỳ

9

Xã Ngọc Kỳ

10

Xã Tái Sơn

11

Xã Bình Lãng

12

Xã Quang Phục

13

Xã Quảng Nghiệp

14

Xã Đại Hợp

15

Xã Văn Tố

16

Xã Phượng Kỳ

17

Xã An Thanh

18

Xã Cộng Lạc

19

Xã Quang Khải

20

Xã Chí Minh

21

Xã Quang Trung

22

Xã Minh Đức

23

Thị trấn Tứ Kỳ

3-HUYỆN THANH HÀ

1

Xã Liên Mạc

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện Thanh Hà.

2

Xã Thanh Lang

3

Xã Hồng Lạc

4

Xã Tân Việt

5

Xã Cẩm Chế

6

Thị trấn Thanh Hà

7

Xã An Phượng

8

Xã Thanh Hải

9

Xã Thanh Quang

10

Xã Thanh Hồng

11

Xã Tân An

12

Xã Thanh An

13

Xã Thanh Cường

14

Xã Thanh Khê

15

Xã Thanh Thuỷ

16

Xã Thanh Sơn

17

Xã Thanh Xuân

18

Xã Việt Hồng

19

Xã Vĩnh Lập

20

Xã Thanh Xá

4-HUYỆN NINH GIANG

1

Xã Tân Quang

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện Ninh Giang

2

Xã An Đức

3

Xã Đồng Tâm

4

Xã Đông Xuyên

5

Xã Hiệp Lực

6

Xã Hồng Dụ

7

Xã Hồng Đức

8

Xã Hồng Phúc

9

Xã Hưng Long

10

Xã Kiến Quốc

11

Xã Nghĩa An

12

Xã Ninh Hải

13

Xã Tân Hương

14

Xã Tân Phong

15

Thị trấn Ninh Giang

16

Xã Ứng Hoè

17

Xã Văn Hội

18

Xã Vạn Phúc

19

Xã Vĩnh Hoà

5-THỊ XÃ KINH MÔN

1

Phường Minh Tân

Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thị xã Kinh Môn.

2

Xã Hiệp Hoà

3

Xã Thượng Quận

4

Phường An Phụ

5

Xã Lạc Long

6

Xã Thăng Long

7

Xã Quang Thành

8

Xã Minh Hoà

9

Phường Thái Thịnh

10

Phường Hiến Thành

11

Phường Hiệp An

12

Phường Thất Hùng

13

Phường Hiệp Sơn

14

Phường Phạm Thái

15

Phường Duy Tân

16

Phường Phú Thứ

17

Xã Lê Ninh

18

Phường An Lưu

19

Phường An Sinh

20

Xã Bạch Đằng

21

Xã Hoành Sơn

22

Phường Tân Dân

23

Phường Long Xuyên

6-HUYỆN KIM THÀNH

1

Xã Lai Vu

Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Kim Thành

2

Xã Cộng Hoà

3

Xã Cổ Dũng

4

Xã Tuấn Việt

5

Xã Thượng Vũ

6

Xã Kim Xuyên

7

Xã Phúc Thành

8

Xã Kim Liên

9

Thị trấn Phú Thái

10

Xã Kim Anh

11

Xã Ngũ Phúc

12

Xã Kim Đính

13

Xã Kim Tân

14

Xã Bình Dân

15

Xã Liên Hoà

16

Xã Tam Kỳ

17

Xã Đại Đức

18

Xã Đồng Cẩm

7-HUYỆN NAM SÁCH

1

Xã An Bình

Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện Nam Sách

2

Xã An Lâm

3

Xã An Sơn

4

Xã Cộng Hoà

5

Xã Đồng Lạc

6

Xã Hồng Phong

7

Xã Hiệp Cát

8

Xã Hợp Tiến

9

Xã Minh Tân

10

Xã Nam Hồng

11

Xã Nam Trung

12

Xã Nam Hưng

13

Xã Nam Tân

14

Xã Quốc Tuấn

15

Xã Thái Tân

16

Xã Thanh Quang

17

Thị trấn Nam Sách

18

Xã Nam Chính

19

Xã Phú Điền

8-THÀNH PHỐ CHÍ LINH

1

Phường Thái Học

Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND thành phố Chí Linh

2

Phường Văn Đức

3

Phường Hoàng Tiến

4

Phường Sao Đỏ

5

Xã Hoa Thám

6

Phường An Lạc

7

Phường Chí Minh

8

Phường Văn An

9

Phường Phả Lại

10

Xã Bắc An

11

Phường Cộng Hoà

12

Phường Cổ Thành

13

Phường Đồng Lạc

14

Xã Lê Lợi

15

Xã Nhân Huệ

16

Xã Hưng Đạo

17

Phường Hoàng Tân

18

Phường Bến Tắm

19

Phường Tân Dân

9-HUYỆN BÌNH GIANG

1

Xã Bình Xuyên

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện Bình Giang

2

Xã Tân Việt

3

Xã Nhân Quyền

4

Xã Bình Minh

5

Xã Long Xuyên

6

Xã Vĩnh Hồng

7

Xã Thúc Kháng

8

Xã Tân Hồng

9

Xã Hùng Thắng

10

Xã Vĩnh Hưng

11

Xã Cổ Bì

12

Xã Thái Dương

13

Xã Thái Hoà

14

Thị trấn Kẻ Sặt

10-HUYỆN GIA LỘC

1

Xã Lê Lợi

Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

2

Xã Hoàng Diệu

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

3

Xã Hồng Hưng

Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

4

Xã Nhật Tân

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

5

Xã Phạm Trấn

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

6

Xã Quang Minh

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

7

Xã Tân Tiến

Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

8

Xã Thống Kênh

Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

9

Xã Thống Nhất

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

10

Xã Toàn Thắng

Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

11

Xã Gia Lương

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

12

Xã Yết Kiêu

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

13

Thị trấn Gia Lộc

Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

14

Xã Đức Xương

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

15

Xã Đồng Quang

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

16

Xã Gia Khánh

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

17

Xã Đoàn Thượng

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

18

Xã Gia Tân

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Gia Lộc

11- HUYỆN CẨM GIÀNG

1

Xã Tân Trường

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

2

Thị trấn Lai Cách

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

3

Xã Đức Chính

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

4

Xã Cẩm Đông

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

5

Xã Định Sơn

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

6

Xã Cẩm Phúc

Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

7

Xã Cao An

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

8

Xã Cẩm Hoàng

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

9

Thị trấn Cẩm Giàng

Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

10

Xã Cẩm Văn

Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

11

Xã Ngọc Liên

Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

12

Xã Cẩm Vũ

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

13

Xã Lương Điền

Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

14

Xã Cẩm Điền

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

15

Xã Cẩm Hưng

Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

16

Xã Thạch Lỗi

Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

17

Xã Cẩm Đoài

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Cẩm Giàng

12- HUYỆN THANH MIỆN

1

Xã Hồng Quang

Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Thanh Miện

2

Xã Ngô Quyền

3

Xã Phạm Kha

4

Xã Tân Trào

5

Xã Đoàn Kết

6

Xã Ngũ Hùng

7

Xã Chi Lăng Bắc

8

Xã Lê Hồng

9

Xã Thanh Tùng

10

Thị trấn Thanh Miện

11

Xã Đoàn Tùng

12

Xã Lam Sơn

13

Xã Tứ Cường

14

Xã Thanh Giang

15

Xã Cao Thắng

16

Xã Hồng Phong

17

Xã Chi Lăng Nam

 

Tổng: 229/235

Tỷ lệ: 97%

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

Stt

Tên xã, phường, thị trấn

HUYỆN BÌNH GIANG

1

Xã Thái Học

2

Xã Hồng Khê

HUYỆN NINH GIANG

1

Xã Hồng Phong

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

1

Phường Thạch Khôi

2

Phường Tân Bình

3

Xã Liên Hồng

 
 

Tổng: 8/235 ; Tỷ lệ: 3%

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Một số luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 (11/02/2022)
- Tìm hiểu pháp luật: Đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú  (30/07/2021)
- Quyền, nghĩa vụ của công dân về cư trú; nơi cư trú  (30/07/2021)
- Phổ biến, tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (tháng 10/2019) (30/07/2021)
- Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5.2021 (06/05/2021)
- Quyết định công nhận (xã, phường) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020(05/02/2021)
- Kinh Môn thần tốc truy vết F1(04/02/2021)
- Tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng hành chính(12/12/2020)
- Vì một Việt Nam an toàn, vững mạnh - chúng ta đừng chủ quan, lơ là với đại dịch Covid-19(18/11/2020)
- Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2020(10/11/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 121
Hôm nay 318
Tháng này: 254,454
Tất cả: 4,196,017
THƯ VIỆN ẢNH