Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 10 (từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2021)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 10 (từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 07/3/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 01/3

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: HN trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Họp với Ủy ban MTTQ thị xã về công tác bầu cử HĐND

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: HN trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Họp với Ủy ban MTTQ thị xã về công tác bầu cử HĐND

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: HN trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Họp với Ủy ban MTTQ thị xã về công tác bầu cử HĐND

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Họp với Ủy ban MTTQ thị xã về công tác bầu cử HĐND

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chiều: Họp với Ủy ban MTTQ thị xã về công tác bầu cử HĐND

Thứ Ba

Ngày 02/3

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Thứ Tư

Ngày 03/3

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Thứ Năm

Ngày 04/3

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Cả ngày: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Cả ngày: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu

Ngày 05/3

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3/2021

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3/2021

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3

- Chiều: Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Thứ Bẩy,

Ngày 06/3

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Chủ Nhật,

Ngày 07/3

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 09 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)(22/02/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần thứ 8 (từ ngày 12/02 đến ngày 21/02/2021)(15/02/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06 (từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2021)(01/02/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 31/01/2021)(25/01/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 04 (từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 24/01/2021)(18/01/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 306
Hôm nay 3,072
Tháng này: 478,537
Tất cả: 5,539,991
THƯ VIỆN ẢNH