Ủy ban bầu cử thị xã tổ chức họp triển khai nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 16 tháng 3, đồng chí Sái Thị Yến - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã Kinh Môn chủ trì cuộc họp của Ủy ban bầu cử thị xã. Dự cuộc họp có các đồng chí: Trương Đức San - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Ủy viên Ủy ban bầu cử thị xã.

 

            Tại cuộc họp, Ủy ban bầu cử thị xã đã đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các công việc triển khai cuộc bầu cử; kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 23 xã, phường (đợt 1); Các tiểu ban báo cáo kế hoạch triển khai công tác.

Đến ngày 17 tháng 2, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thị xã đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực HĐND thị xã và các xã, phường thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng phù hợp và đúng luật. Cấp thị xã thống nhất giới thiệu 67 người ứng cử để bầu 35 đại biểu HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Về cơ cấu: nữ 26 người, chiếm 38,80%, người ngoài Đảng 11 người chiếm 16,41%, tuổi trẻ dưới 40 tuổi 19 người chiếm 28,35%, tôn giáo 2 người chiếm 2,98%, tái cử 19 người chiếm 54,28%.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã thống nhất tổng số đại biểu được bầu là 523 người; số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 1.016 đại biểu; Trong đó có 2 người tự ứng cử, số còn lại do các cơ quan, tổ chức, thôn, khu dân cư giới thiệu. Trong số này, tỷ lệ nữ chiếm 40,18%, tuổi trẻ chiếm 28,62%, người ngoài đảng chiếm 32,18%, đại biểu tái cử chiếm 36,63%.

Đến ngày 11 tháng 3 năm 2021 đã có 29/29 cơ quan tổ chức, đơn vị cấp thị xã và 23 xã, phường đã tổ chức xong các hội nghị giới thiệu người ứng cử. 24/113 thôn, khu dân cư trên địa bàn thị xã giới thiệu ứng cử bằng hình thức lấy phiếu ý kiến cử tri giới thiệu người của thôn, khu dân cư ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 và đạt kết quả tín nhiệm cao.

Ủy ban Bầu cử thị xã Kinh Môn đã ấn định thành lập 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri các đơn vị bầu cử số 1, 4 và 8 được bầu 5 đại biểu HĐND, các đơn vị còn lại được bầu 4 đại biểu HĐND. Đối với UBBC các xã, phường đã ấn định và công bố 151 đơn vị bầu cử và thành lập 151 ban bầu cử.

Ủy ban bầu cử thị xã thành lập 4 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bầu cử tại 23 xã phường. Qua đánh giá, Ủy ban bầu cử các xã, phường tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, đảm bảo thời gian theo luật định, dân chủ, khách quan theo quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các tổ chức, đơn vị, các thành viên trong Ủy ban cầu cử cấp xã và nhân dân được thực hiện nghiêm túc và công khai dân chủ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Sái Thị Yến - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban cầu cử thị xã đánh giá thị xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 để triển khai, thực hiện công tác bầu cử đảm bảo tốt các bước, tiến độ theo quy định. Đồng chí chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: xác định công tác bầu cử trên địa bàn thị xã được thực hiện song song với các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Tập trung thực hiện rà soát, lập danh sách người ứng cử bảo đảm chính xác, không sai sót; Phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Hướng dẫn cấp xã thành lập các tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, con dấu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Đồng chí yêu cầu: các tiểu ban rà soát, điều chỉnh các kế hoạch đảm bảo theo nội dung công việc. Đối với tiểu ban tuyên truyền cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng. Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung cao độ giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ giới thiệu người ứng cử; chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ hai và thứ ba bảo đảm đúng tiến độ; tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Các đoàn kiểm tra chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuẩn bị bầu cử, đồng thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở từng địa phương.

                                                                                          Nguyễn Hậu - Duy Tuấn

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Nội dung – Chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khoá II nhiệm kỳ 2021-2026  (18/07/2023)
- Xã Thượng Quận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2023. (13/07/2023)
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa 2 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11  (05/07/2023)
- Hội đồng nhân dân thị xã khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) (16/03/2022)
- Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ tư  (21/12/2021)
- Nhân sự được bầu làm đại biểu Quốc hội phải có đức tài, quyết liệt hành động(16/03/2021)
- Bổ sung 5 ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh(15/03/2021)
- Những Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV(15/03/2021)
- 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh(15/03/2021)
- Chuẩn bị bầu cử ở những nơi bị phong tỏa(12/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 01/10/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 10/9/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03/8/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 233
Hôm nay 3,364
Tháng này: 478,829
Tất cả: 5,540,283
THƯ VIỆN ẢNH