Thấy gì sau hiệp thương lần 2?
Các hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở các cấp đã có thay đổi, điều chỉnh tăng, giảm về cơ cấu, số lượng, thành phần so với hiệp thương lần thứ nhất.Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Theo đó, số người được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp là nữ, trẻ, ngoài Đảng hầu hết vượt và vượt cao so với tỷ lệ theo quy định.

Phụ nữ, người trẻ được giới thiệu nhiều hơn

Theo danh sách thỏa thuận sơ bộ 117 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII có 45 người được giới thiệu ứng cử là nữ, chiếm 38,4% (cao hơn nhiệm kỳ trước 5,7%); 39 người dưới 40 tuổi, chiếm 34% (nhiệm kỳ trước tính từ dưới 35 tuổi có 12 người, chiếm 10,9%). So với việc phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sau hiệp thương lần 1 đã có nhiều điều chỉnh về cơ cấu, khối cơ quan, tổ chức được phân bổ giới thiệu. Số người được giới thiệu là nữ tăng lên do có sự điều chỉnh bổ sung cơ cấu là nữ hội viên nông dân…

Trong toàn tỉnh, các hội nghị hiệp thương lần 2 cấp huyện đã thông qua danh sách sơ bộ 758 người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp. Trong đó có 756 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu; 2 người tự ứng cử. Cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đều có sự điều chỉnh so với sau hiệp thương lần 1.

Ở TP Chí Linh, trong số 60người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 nữ, chiếm tới 45%, tăng 5 người so với số lượng được phân bổ sau hiệp thương lần 1. Người trẻ dưới 40 tuổi có tới 20 người, chiếm 33,3%, tăng 7 người so với số lượng sau hiệp thương lần 1.

Danh sách sơ bộ 60 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Bình Giang nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 nữ (chiếm 45%), tăng 6 người; 22 người trẻ tuổi (chiếm 36,66%), tăng 11 người so với sau hiệp thương lần 1.

Tại hội nghị hiệp thương lần 1, thị xã Kinh Môn đã thống nhất giới thiệu 67 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Kinh Môn dự kiến giới thiệu 24 nữ, đạt 35,82%; 16 người dưới 40 tuổi, đạt 23,88%. Qua hiệp thương lần 2, thị xã đã thỏa thuận danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, trong đó giới thiệu tăng thêm 2 nữ, chiếm 38,8%; tăng thêm 2 người trẻ, chiếm 26,8%...

Hội nghị hiệp thương lần 2 huyện Thanh Hà thống nhất lập danh sách sơ bộ 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện
Tăng số người ngoài Đảng ứng cử

Trong số 18 người được giới thiệu và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong tỉnh vừa được hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất có 8 người ngoài Đảng gồm cả 3 người tự ứng cử, chiếm 44,4%. So với nhiệm kỳ trước, số người ngoài Đảng trong tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội tăng 17,8%.

Trong số 117 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 15 người ngoài Đảng, chiếm 13%, nhiều hơn 3 người so với nhiệm kỳ trước.

TP Hải Dương cũng tăng 1người ngoài Đảng được giới thiệu ứng cử HĐND thành phố so với sau hiệp thương lần 1. Cụ thể, trong số 63 người được giới thiệu ứng cử có 9 người ngoài Đảng, chiếm 13,9%. Bình Giang cũng có 9 người ngoài Đảng được giới thiệu, chiếm 15%, tăng 1 người so với hiệp thương lần 1…

Cùng với nhiều điều chỉnh về cơ cấu, ở các cấp đã ghi nhận sự gia tăng về số người ứng cử có trình độ cao. 110 người trong tổng số 117 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có trình độ từ đại học trở lên, 8 người có trình độ tiến sĩ. Nhiều địa phương có tỷ lệ người ứng cử có trình độ cao như Thanh Miện có 87,3% số người ứng cử đại biểu HĐND huyện trình độ cao đẳng, đại học…
                                                                                                                                 PV
Các hội nghị hiệp thương lần 2 cấp huyện đã thông qua danh sách sơ bộ 758 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, trong đó có 756 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu; 2 người tự ứng cử.

Các Ủy ban Bầu cử cấp huyện đang tiến hành tổng hợp danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 sau hội nghị hiệp thương lần 2.

Ở cấp tỉnh, chiều 18.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận danh sách sơ bộ 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 117 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.
 Nguồn: https://www.baohaiduong.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/thay-gi-sau-hiep-thuong-lan-2-162410
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội đồng nhân dân thị xã khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) (16/03/2022)
- Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ tư  (21/12/2021)
- Xã Quang Thành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (18/06/2021)
- Ủy ban bầu cử thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.  (11/06/2021)
- [Infographics] 499 đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương (11/06/2021)
- Đồng chí Phạm Xuân Thăng được giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tuyệt đối(22/03/2021)
- Cấp phát 1.829 con dấu Ban Bầu cử các cấp(19/03/2021)
- Thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh(19/03/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Phần thứ bảy: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử(18/03/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Phần thứ sáu: Tuyên truyền, vận động bầu cử(18/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)
+ Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)
+ Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 02 điểm dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 80
Hôm nay 128
Tháng này: 255,326
Tất cả: 3,770,406
THƯ VIỆN ẢNH