Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 15 (từ ngày 05 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 15 (từ ngày 05 tháng 4 đến ngày 11/4/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 05/4

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư khu Nam; Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc với phòng Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 06/4

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 4/2021

- Chiều: Làm việc với phòng Văn hóa TT

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 4/2021

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Rà soát, quy vùng đất SXNN tại xã Thăng Long

- Chiều: Rà soát, quy vùng đất SXNN tại xã Quang Thành

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 4/2021

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 07/4

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Làm việc với Thanh tra NN

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Cả ngày: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Đại hội điểm Hội CTĐ tại xã Bạch Đằng

- Chiều: Rà soát, quy vùng đất SXNN tại xã Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đại hội điểm Hội CTĐ tại xã Bạch Đằng

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Năm

Ngày 08/4

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

 - Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Rà soát, quy hoạch vùng SXNN tại Thượng Quận

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 09/4

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

- Sáng: Tổng kết hoạt động HĐND-UBND nhiệm kỳ 2016-2021

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

- Sáng: Tổng kết hoạt động HĐND-UBND nhiệm kỳ 2016-2021

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Rà soát, quy vùng đất SXNN tại An Phụ

- Chiều: Rà soát, quy vùng đất SXNN tại Hiệp Hòa

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Tổng kết hoạt động HĐND-UBND nhiệm kỳ 2016-2021

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 10/4

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 11/4

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Liễu

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Lộc

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 16 (từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18/4/2021) (12/04/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 14 (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 04/4/2021)(29/03/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 13 (từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021)(22/03/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21/3/2021)(15/03/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 11 (từ ngày 08 tháng 3 đến ngày 14/3/2021)(08/03/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 10 (từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2021)(01/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 16 (từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18/4/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 15 (từ ngày 05 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 14 (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 04/4/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 13 (từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21/3/2021)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 133
Hôm nay 591
Tháng này: 130,316
Tất cả: 1,455,363
THƯ VIỆN ẢNH