Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2836/KH-UBND về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Theo đó, việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo được triển khai thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh; Tuyển dụng viên chức ở vị trí việc làm là giáo viên, nhân viên kế toán ở các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học - Trung học cơ sở và Trung học cơ sở công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các trường Trung học phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, yêu cầu, đối với giáo viên Mầm non phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên; Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX phải có bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên; Đối với nhân viên Kế toán phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành, chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán; Tài chính; Tài chính - ngân hàng;

Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ: cấp Tiểu học thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Cấp Trung học cơ sở thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Cấp Trung học phổ thông thì phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đối với ngoại ngữ cần tuyển dụng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX mà không có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm, thì phải có bằng đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán được thực hiện theo hình thức xét tuyển, qua 2 vòng: Vòng 1, kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Khai mạc kỳ thi, thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh vào 14 giờ ngày 23/10/2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2021 (01/09/2021)
- Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021  (01/09/2021)
- Kế hoạch tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(01/09/2021)
- Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(01/09/2021)
- Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(07/07/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(26/06/2020)
- Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(10/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 163
Hôm nay 2,157
Tháng này: 199,138
Tất cả: 2,254,942
THƯ VIỆN ẢNH