Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29/8/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 23/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND tỉnh tuần thứ 35, năm 2021

- Chiều: Họp với Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tại thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp với Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tại thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp với Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tại thị xã

Thứ Ba

Ngày 24/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra Covid-19

- Chiều: Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Kiểm tra Covid-19

- Chiều: Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung

- Chiều: Giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Tư

Ngày 25/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp về tiến độ tham mưu giải quyết vi phạm ở Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn và chợ Huề Trì

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Kiểm tra tình hình hoạt động bến bãi

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra Covid1-9

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Năm

Ngày 26/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị chống úng

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra Covid-19; Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 27/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với một số phòng chuyên môn

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Kiểm tra Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra tình hình hoạt động bến bãi

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 29/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Trực phòng, chống dịch Covid-19

 

Chủ Nhật,

Ngày 29/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Trực phòng, chống dịch Covid-19

 

 

 

 

 

  

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021) (20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021) (13/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021) (06/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021) (30/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 34 (từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021)(16/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 33 (từ ngày 09 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021)(09/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 02 tháng 8 đến ngày 08 tháng 8 năm 2021)(02/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 31 (từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2021)(26/07/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 165
Hôm nay 2,004
Tháng này: 198,985
Tất cả: 2,254,789
THƯ VIỆN ẢNH