Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05/9/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 30/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp HĐ thẩm định giá đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba

Ngày 31/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Khai giảng lớp bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Họp UBND tỉnh tuần thứ Ba mươi sáu năm 2021

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022

Thứ Tư

Ngày 01/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND thị xã

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp về tình hình hoạt động các bến bãi

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Năm

Ngày 02/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Trực phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Trực phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Trực phòng chống dịch COVID-19

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Trực phòng chống dịch COVID-19

Thứ Sáu

Ngày 03/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Trực phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Trực phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Trực phòng chống dịch COVID-19

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Trực phòng chống dịch COVID-19

Thứ Bẩy,

Ngày 04/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Trực phòng chống dịch COVID-19

Chủ Nhật,

Ngày 05/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Trực phòng chống dịch COVID-19

 

  

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021) (20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021) (13/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021) (06/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 34 (từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021)(16/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 33 (từ ngày 09 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021)(09/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 02 tháng 8 đến ngày 08 tháng 8 năm 2021)(02/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 136
Hôm nay 1,922
Tháng này: 198,903
Tất cả: 2,254,707
THƯ VIỆN ẢNH