Kinh Môn phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”
Kinh Môn chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng, giao thông vận tải...


Công nhân Công ty CP Thép Hoà Phát vận hành máy trên dây chuyền tự động

Hưởng ứng phong trào thi đua “chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”, thị xã Kinh Môn tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị.

Thị xã chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng, giao thông vận tải và logistcs, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh.


100% phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thị xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành
UBND thị xã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị, UBND xã, phường; các tổ chức, doanh nghiệp căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể, lựa chọn nội dung thi đua phù hợp, coi phong trào chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thị xã.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã chọn 1 - 2 đơn vị để chỉ đạo làm điểm phong trào thi đua; lập danh sách đăng ký chỉ đạo làm điểm phong trào thi đua về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
                                                                                                   BẢO THANH
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Triển khai phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025"(26/08/2021)
- Tỉnh Hải Dương và Tập đoàn FPT ký kết hợp tác thực hiện chuyển đổi số(24/08/2021)
- Nâng tầm vị thế bằng chuyển đổi số(12/08/2021)
- Chuyển đổi số để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực phát triển bứt phá(11/08/2021)
- Cẩm nang chuyển đổi số(30/07/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 155
Hôm nay 2,136
Tháng này: 199,117
Tất cả: 2,254,921
THƯ VIỆN ẢNH