Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 06/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND tỉnh tuần thứ ba mươi bẩy, năm 2021

- Chiều: Họp HĐND tỉnh, Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: HN giao ban BTCB nông thôn

- Chiều: Họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề)

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN giao ban BTCB nông thôn, KDC tại Bạch Đằng

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN giao ban bí thư chi bộ nông thôn

- Chiều: Họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề)

Thứ Ba

Ngày 07/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên họp thường kỳ tháng 9/2021

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên họp thường kỳ tháng 9/2021

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên họp thường kỳ tháng 9/2021

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên họp thường kỳ tháng 9/2021

- Chiều: HN giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

Thứ Tư

Ngày 08/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phóng, chống dịch; Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Năm

Ngày 09/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã về phương án QH chi tiết xây dựng  Trung tâm DVTM Quang Thành và Cụm CN Quang Trung

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp triển khai kế hoạch kiểm tra bến, bãi

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Sáu

Ngày 10/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại phường Minh Tân

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan; Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Bẩy,

Ngày 11/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Trực phòng chống dịch COVID-19

Chủ Nhật,

Ngày 12/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Trực phòng chống dịch COVID-19

 

  

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021) (20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021) (13/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)(30/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 34 (từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021)(16/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 33 (từ ngày 09 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021)(09/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 163
Hôm nay 2,163
Tháng này: 199,144
Tất cả: 2,254,948
THƯ VIỆN ẢNH