Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19/9/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 13/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2021

- Chiều: HN trực tuyến với Tỉnh ủy về giải pháp chuyển đổi số

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các dự án, cơ  sở hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Ba

Ngày 14/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Cả ngày: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Tư

Ngày 15/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

 - Sáng: Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

-  Cả ngày: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đi cơ sở; Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Năm

Ngày 16/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Giao ban với các cơ quan khối Nội chính

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Cả ngày: Làm việc với Đoàn thẩm định NTM nâng cao xã Lê Ninh và Hiệp Hòa

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; Học lớp Lãnh  đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Sáu

Ngày 17/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Cả ngày: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Học lớp Lãnh đạo quản lý

Thứ Bẩy,

Ngày 18/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Trực phòng chống dịch COVID-19

Chủ Nhật,

Ngày 19/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Trực phòng chống dịch COVID-19

 

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021) (20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)(06/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)(30/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 34 (từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021)(16/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)
+ Thông báo công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 136
Hôm nay 1,926
Tháng này: 198,907
Tất cả: 2,254,711
THƯ VIỆN ẢNH