Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 40 (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 03/10/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 27/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với các Nhà đầu tư dự án KDC mới, KĐT trên địa bàn

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba

Ngày 28/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan, Học lớp Lãnh đạo quản lý

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch, Học lớp Lãnh đạo quản lý

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Cả ngày: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh về công tác PKND

- Chiều: Dự ĐH Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Tư

Ngày 29/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự ĐH Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Thăm tặng quà người cao tuổi

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự ĐH Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Thăm tặng quà người cao tuổi

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với tư vấn Quy hoạch

- Chiều: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự ĐH Hội LHPN thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Thăm tặng quà người cao tuổi

Thứ Năm

Ngày 30/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các           trường học

- Chiều: Họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp HĐ tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán các trường học

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 01/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan;

- Chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập

               ngũ năm 2021

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với tư vấn Quy hoạch

- Chiều: Làm việc với tư vấn Quy hoạch

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 02/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

- Đ/c Điền: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

 

Chủ Nhật,

Ngày 03/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

- Đ/c Điền: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

 

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021) (29/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021) (22/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021) (15/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)(20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)(13/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)(06/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)(30/08/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021)(23/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021)
+ Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 213
Hôm nay 1,248
Tháng này: 166,072
Tất cả: 2,551,393
THƯ VIỆN ẢNH