Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 04 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 41 (từ ngày 06 tháng 10 đến ngày 12/10/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 06/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 6

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 6

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 6

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Cả ngày: Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 6

Thứ Ba

Ngày 07/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư tháng 10

- Chiều: HN quy trình công tác cán bộ

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư tháng 10

- Chiều: Hội nghị quy trình công tác cán bộ

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư tại Hiệp Sơn

- Chiều: Làm việc với tư vấn về ý tưởng Quy hoạch chung đô thị KM

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư tháng 10

- Chiều: Hội nghị quy trình công tác cán bộ

Thứ Tư

Ngày 08/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với đơn vị tư vấn lập điều chỉnh QH chung thị xã KM

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm

Ngày 09/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên họp thường kỳ tháng 10

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên họp thường kỳ tháng 10

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên họp thường kỳ tháng 10

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 10/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với tư vấn về phương án Quy hoạch chung đô thị KM

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 11/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Trực cơ quan

Chủ Nhật,

Ngày 12/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Trực cơ quan

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021) (29/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021) (22/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021) (15/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2021)(27/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)(20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)(13/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)(06/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 36 (từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2021)(30/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021)
+ Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 153
Hôm nay 854
Tháng này: 165,678
Tất cả: 2,550,999
THƯ VIỆN ẢNH