Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 42 (từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17/10/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 11/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc với đơn vị tư vấn KSQH và QH chung

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Hội thảo “Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh” tại Tỉnh ủy

Thứ Ba

Ngày 12/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị trực tuyến Gặp mặt Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư

Ngày 13/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra khu cách ly tập trung

- Chiều: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

-  Cả ngày: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm

Ngày 14/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với đơn vị tư vấn Quy hoạch chung

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 15/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với tư vấn về phương án QH chung tại thị xã KM

- Chiều: Họp Thường trực

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với tư vấn về phương án QH chung đô thị Kinh Môn

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Bẩy,

Ngày 16/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Buổi chiều: Đ/c San, đ/c Huyền: Khai mạc kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán ngành GD & ĐT năm 2021.

- Cả ngày: Đ/c Điền: Làm việc với đơn vị tư vấn Quy hoạch chung

Chủ Nhật,

Ngày 17/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Đ/c Điền: Làm việc với đơn vị tư vấn Quy hoạch chung

- Buổi sáng: Đ/c Huyền: Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán ngành GD & ĐT năm 2021

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021) (29/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021) (22/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021) (15/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 04 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021)(04/10/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2021)(27/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)(20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)(13/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 12/9/2021)(06/09/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021)
+ Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 147
Hôm nay 968
Tháng này: 165,792
Tất cả: 2,551,113
THƯ VIỆN ẢNH