Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 43 (từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24/10/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 18/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần 43

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp để nghe các cơ quan, đơn vị B/c về công tác quản lý nhà nước và hoạt động xây dựng công trình trên đất hành lang sông thuộc xã Quang Thành và xã Lê Ninh

- Chiều: Làm việc với đơn vị tư vấn KSQH và QH chung

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc với Ban trị sự giáo hội phật giáo thị xã

- Chiều: Gặp mặt nữ Lãnh đạo quản lý tỉnh Hải Dương

Thứ Ba

Ngày 19/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

- Chiều: Thông qua kết quả khảo sát điều chỉnh quy hoạch chung

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư

Ngày 20/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Chiều: Họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Thông qua kết quả khảo sát điều chỉnh Quy hoạch chung

- Chiều: Chỉ đạo kiểm tra các dự án ngoài đê, ven sông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Năm

Ngày 21/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa II; Họp BCH Đảng bộ thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp kỳ họp lần thứ 3 HĐND thị xã khóa II; Họp BCH Đảng bộ  thị xã

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với đơn vị tư vấn QH chung

- Chiều:+ Thông qua kết quả khảo sát điều chỉnh quy hoạch chung;

              + Họp Sở Giao thông Vận tải

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa II; Họp BCH Đảng bộ thị xã

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 22/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự Đại hội Hội cựu TNXP thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự Đại hội Hội cựu TNXP thị xã

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự Đại hội Hội cựu TNXP thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đại hội Hội cựu TNXP thị xã

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 23/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Làm việc với đơn vị tư vấn QH chung

Chủ Nhật,

Ngày 24/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Làm việc với đơn vị tư vấn QH chung

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021) (06/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021) (29/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021) (22/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021) (15/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021)(11/10/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 04 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021)(04/10/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2021)(27/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021)(20/09/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)(13/09/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021)
+ Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 135
Hôm nay 916
Tháng này: 165,740
Tất cả: 2,551,061
THƯ VIỆN ẢNH