Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28/11/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 22/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp Hội đồng thẩm định về Quy hoạch sử dụng đất

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Thông báo kết quả giám sát tại Đảng bộ Công ty SXVLXD  Thành Công

- Chiều: Thông báo kết quả giám sát tại chi bộ Tòa án; Họp HĐNVQS

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với đơn vị tư vấn Quy hoạch chung đô thị

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận GCM

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Ba

Ngày 23/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Thông báo kết quả giám sát tại chi bộ Hạt quản lý Đê

- Chiều: TB kết quả giám sát tại chi bộ Ngân hàng NN & PTNT

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với phòng QLĐT về QHXD chung các xã

- Chiều: Kiểm tra sản xuất vụ đông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Tư

Ngày 24/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Đi giám sát

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra các dự án ngoài đê

- Chiều: Làm việc với đơn vị tư vấn Quy hoạch chung đô thị

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Năm

Ngày 25/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (cả ngày)

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy về QH chung đô thị Kinh Môn

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Thứ Sáu

Ngày 26/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Đi giám sát

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với xã Bạch Đằng về Quy hoạch chung xã

- Chiều: Kiểm tra sản xuất vụ đông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 27/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Chủ Nhật,

Ngày 28/10

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 17 tháng 01 đến ngày 23/01/2022) (17/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 16/01/2021) (10/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2021) (04/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 (27/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021) (20/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)(15/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 46 (từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 14/11/2021)(08/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 07 tháng 11 năm 2021(01/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31/10/2021)(25/10/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021)(18/10/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 17 tháng 01 đến ngày 23/01/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 16/01/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2021)
+ Trả lời phản ánh kiến nghị của công dân về TTHC
+ Trả lời phản ánh kiến nghị của công dân về TTHC
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 389
Hôm nay 1,402
Tháng này: 200,568
Tất cả: 2,678,035
THƯ VIỆN ẢNH