Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05/12/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 29/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: + Họp Thường trực Thị ủy

               + Làm việc với Sở Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch chung

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với xã Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba

Ngày 30/11

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp GPMB (7 hộ) xã Lạc Long

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra công tác trật tự đô thị

- Chiều: Kiểm tra sản xuất vụ đông

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư

Ngày 01/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: HN trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban bí thư và QĐ số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Chiều: Họp cho ý kiến kết quả điều tra nông hóa thổ nhưỡng

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Kiểm tra Covid-19

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp cho ý kiến kết quả điều tra nông hóa thổ nhưỡng

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 cho xã Lạc Long

- Chiều: Họp cho ý kiến kết quả điều tra nông hóa thổ nhưỡng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Họp cho ý kiến kết quả điều tra nông hóa thổ nhưỡng

Thứ Năm

Ngày 02/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Kiểm tra Covid-19

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra tình hình cây vụ đông

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 03/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp Thường trực

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc với tư vấn Quy hoạch phân khu

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Bí thư chị bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 04/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật,

Ngày 05/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 17 tháng 01 đến ngày 23/01/2022) (17/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 16/01/2021) (10/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2021) (04/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 (27/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021) (20/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021)(22/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)(15/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 46 (từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 14/11/2021)(08/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 07 tháng 11 năm 2021(01/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31/10/2021)(25/10/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 17 tháng 01 đến ngày 23/01/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 16/01/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2021)
+ Trả lời phản ánh kiến nghị của công dân về TTHC
+ Trả lời phản ánh kiến nghị của công dân về TTHC
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 398
Hôm nay 1,351
Tháng này: 200,517
Tất cả: 2,677,984
THƯ VIỆN ẢNH