Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 06/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch chung các xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Ba

Ngày 07/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Cả ngày: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với tư vấn khảo sát Quy hoạch chung đô thị

- Chiều: Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu đô thị

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Kiểm tra Covid-19

Thứ Tư

Ngày 08/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 12/2021

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 12/2021

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Tham gia ngày hội hiến máu khu Bắc An Phụ tại Lê Ninh

- Chiều: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 12/2021

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự ngày Hội hiến máu

- Chiều: Họp UBND thị xã thường kỳ tháng 12/2021

Thứ Năm

Ngày 09/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-QS địa phương và Phong trào thi đua quyết thắng

- Chiều: + Họp Thường trực Thị ủy

             +Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-QS địa phương và PTTĐQT

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-QS địa phương và PTTĐQT

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-QS địa phương và PTTĐQT

- Chiều: Hội nghị trực tuyến “Kết nối cung cầu nông sản chủ lực tỉnh              Hải Dương và các tỉnh phía Bắc” năm 2021

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-QS địa phương và PTTĐQT

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Sáu

Ngày 10/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 11/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật,

Ngày 12/12

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 17 tháng 01 đến ngày 23/01/2022) (17/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 16/01/2021) (10/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2021) (04/01/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 (27/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021) (20/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)(29/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021)(22/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)(15/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 46 (từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 14/11/2021)(08/11/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 07 tháng 11 năm 2021(01/11/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 17 tháng 01 đến ngày 23/01/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 16/01/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2021)
+ Trả lời phản ánh kiến nghị của công dân về TTHC
+ Trả lời phản ánh kiến nghị của công dân về TTHC
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 340
Hôm nay 1,445
Tháng này: 200,611
Tất cả: 2,678,078
THƯ VIỆN ẢNH