Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2021)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 02 (từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 09/01/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 03/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Nghỉ bù Tết Dương lịch

- Chiều: Nghỉ bù Tết Dương lịch

Thứ Ba

Ngày 04/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy; 8h chỉ đạo cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (Lạc Long)

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Tư

Ngày 05/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: 8h họp GPMG Bến xe khách trung tâm thị xã (Hiệp Sơn)

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

- Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Thứ Năm

Ngày 06/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: 8h chỉ đạo cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 07/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: HN tổng kết công tác giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, KDC

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc ở cơ quan

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: HN tổng kết công tác giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, KDC

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN tổng kết công tác giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, KDC

- Chiều: Làm việc ở cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN tổng kết công tác giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, KDC

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Bẩy,

Ngày 08/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

 

Đ/c Điền: Dự HN sản phẩm vàng NN tại Bộ Nông nghiệp & PTNT

Chủ Nhật,

Ngày 09/01

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 
 
 
 

Đ/c Điền: Dự HN sản phẩm vàng NN tại Bộ Nông nghiệp & PTNT

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29/5/2022) (23/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022) (16/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 15/5/2022) (09/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022) (04/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022) (04/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 53 (từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021(27/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 52 (từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021)(20/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021)(13/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 51 (từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021)(13/12/2021)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 12/12/2021)(06/12/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 15/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 151
Hôm nay 1,467
Tháng này: 395,988
Tất cả: 3,225,252
THƯ VIỆN ẢNH