Phường An Sinh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Kết quả phân tích các chỉ số cải cách hành chính ở 7 lĩnh vực: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng tổ chức điều hành văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính cho thấy phường An Sinh luôn đạt từ 70 đến 96%, trong đó cải cách bộ máy chính quyền địa phương và cải cách tài chính công đạt 100%. Chỉ số tổng hợp bình quân 92,22% dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính toàn thị xã.
 
 
 

Đồng chí Nguyễn Văn Hinh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường An Sinh cho biết: “Trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, UBND xã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 26 ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND phường.

Đến nay 100% cán bộ, công chức phường đều sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử, chữ ký số; hộp thư điện tử công vụ. 100% các văn bản đi, đến, các nội dung chỉ đạo điều hành đều được chuyển qua hòm thư công vụ tới cán bộ, công chức phường biết và thực hiện.

Một trong những lĩnh vực nổi bật là Cải cách thủ tục hành chính, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đều được niêm yết tại Bộ phận một cửa phường và trên cổng thông tin điện tử phường. Bộ phận một cửa phối hợp với công chức chuyên môn liên quan rà soát trình tự thủ tục, bảng phí, lệ phí; thường xuyên chỉnh sửa bổ sung bảng biểu; thực hiện niêm yết công khai danh mục hành chính, lệ phí, thời gian giải quyết để công dân tiếp cận thực hiện và giám sát cán bộ, công chức thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Năm 2021, tổng số hồ sơ UBND phường tiếp nhận: 1.388 hồ sơ, trong đó 1.360 hồ sơ được giải quyết trước hẹn, 17 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, 2 hồ sơ đang giải quyết.

 
 

Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Phường An Sinh được giao 20 biên chế, hiện đang sử dụng 19 biên chế. Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giao là 11 người, hiện đang sử dụng 06 người. Số người hoạt động không chuyên trách cấp thôn là không quá 03 người/thôn. Phường An Sinh có 4 khu dân cư vì vậy số lượng người hoạt động bán chuyên trách cấp thôn được giao là không quá 12 người, hiện phường đang sử dụng 10 người. Vị trí công việc được giao đúng người, phù hợp với chuyên môn, qua đó phát huy được năng lực, trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Như đồng chí Phó Chủ tịch Hội phụ nữ, Hội Nông dân kiêm Ban công tác mặt trận khu...vv. Việc kiêm nhiệm này đã phát huy hiệu quả, thông suốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội từ phường đến khu dân cư, đồng thời tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước đối với các chức hoạt động không chuyên trách cấp xã

Lĩnh vực Cải cách tài chính công có chuyển biến rõ nét, UBND phường xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, cụ thể hoá thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động của cấp trên về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đặc biệt trên các lĩnh vực như: Quản lý đất đai; khai thác tài nguyên; các công trình, dự án đầu tư xây dựng do vậy các hành vi vi phạm về tham nhũng không xảy ra. Trong công tác quản lý tài chính ngân sách, UBND phường chỉ đạo tổ chuyên môn áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn như sử dụng phần mềm kế toán, quản lý tài sản công, hỗ trợ kê khai thuế, kê khai bảo hiểm, dịch vụ công trực tuyến tài chính - Kho bạc… qua đó, giúp việc lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin nhanh, chính xác.

Hiệu quả từ việc tăng cường Cải cách hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, đặc biệt là trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính; khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường còn bộc lộ một số hạn chế sau: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 chưa được đánh giá cao.Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa được thực hiện thường xuyên.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND phường An Sinh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát kế hoạch, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch của phường và Kế hoạch cải cách hành chính của thị xã. Chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định. Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định. Duy trì Đề án một cửa, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, hướng dẫn công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật, góp phần cùng thị xã xây dựng nền hành chính công hiện đại, khoa học, hiệu quả, tiến tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử.

Thu Hương

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2023  (11/01/2023)
- Kế hoạch Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2022  (11/01/2023)
- Kế hoạch Điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành  (11/01/2023)
- Phường Phú Thứ thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (02/12/2022)
- Trên 36 nghìn hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 được cài đặt(02/12/2022)
- Phường Thất Hùng tăng cường cải cách thủ tục hành chính(02/12/2022)
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(26/11/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Kinh môn: Đánh giá chi tiết về tk88 uy tín hay lừa đảo?
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 03 (từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 22/01/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 02 (từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15/01/2023)
+ Quyết định công bố, công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
+ Thông báo quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 256
Hôm nay 1,935
Tháng này: 342,084
Tất cả: 4,376,643
THƯ VIỆN ẢNH