Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 841/BTTTT- PTTH&TTĐT Ngày 10/3/2022 gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội về việc Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.
 
 
    Trong thời gian qua, hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đã có chuyển biến tích cực sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông quyết liệt chấn chỉnh lĩnh vực này.

   Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội có dấu hiệu gia tăng trở lại, trong đó nổi bật là các biểu hiện sau: Thiết kế giao diện, chuyên mục như báo điện tử; một số trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất tin, bài dưới dạng các bài phóng sự điều tra (nhiều kỳ) hoặc đăng tải thông tin thiếu căn cứ, sai lệch, không thuộc phạm vi nội dung thông tin được phép cung cấp, chia sẻ theo quy định trong giấy phép, nhằm mục đích nhũng nhiễu người dân, tổ chức, doanh nghiệp; một số trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội dẫn nguồn từ báo điện tử nhưng không gỡ bài khi báo gốc đã gỡ nhằm mục đích buộc cơ quan, doanh nghiệp được đề cập trong bài viết phải đổi quảng cáo, chi tiền... mới chịu gỡ bài.

    Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường sử dụng công nghệ để đo kiểm, rà quét, đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trong đó tập trung giám sát và phát hiện những sai phạm liên quan đến việc đăng tải nội dung thông tin, mục đích và phạm vi cung cấp dịch vụ, các dấu hiệu “báo hóa”…, để nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

    Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị có liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội có trụ sở hoạt động tại địa phương.

    Cần xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật (áp dụng các biện pháp tạm dừng tên miền, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động, tịch thu phương tiện vi phạm...), đặc biệt là các hành vi hoạt động không đúng nội dung thông tin và phạm vi cung cấp thông tin trong giấy phép đã được cấp, hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi tái phạm nhiều lần.

   Đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội: Phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; thực hiện đúng các quy định tại giấy phép đã được cấp; không tự sản xuất tin, bài báo chí, không tổng hợp, chia sẻ thông tin ngoài phạm vi, lĩnh vực được quy định trong giấy phép.

 Phòng VHTT
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kế hoạch Hoạt động Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn năm 2022 (08/04/2022)
- Quyết định về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn (06/04/2022)
- Xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp (22/03/2022)
- Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước(22/03/2022)
- Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia(22/03/2022)
- Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(22/03/2022)
- Tài liệu tuyên truyền về chuyển đổi số(21/03/2022)
- Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Kinh Môn quý I năm 2022(17/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 15/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 109
Hôm nay 1,339
Tháng này: 395,860
Tất cả: 3,225,124
THƯ VIỆN ẢNH