Phường Phú Thứ thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Những năm qua, phường Phú Thứ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

     Để cán bộ, công chức thực thi hiệu quả công tác Cải cách hành chính, UBND phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại đảm bảo các điều kiện hoạt động tại “Bộ phận một cửa” của phường như máy tính có kết nối mạng internet, máy in, tủ đựng hồ sơ, tài liệu, camera giám sát…Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên cổng thông tin điện tử của phường để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được thực hiện.

     Đồng chí Trương Thị Bồn - Chủ tịch UBND phường Phú Thứ cho biết: “Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chuyên môn phụ trách theo lĩnh vực triển khai thực hiện. Lợi thế lớn để triển khai hiệu quả công tác Cải cách hành chính ở phường, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại “Bộ phận một cửa” là lực lượng trẻ, năng động, có trình độ, chuyên môn cao, luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phát huy sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc”.

 

 

     Hiện trên 90% cán bộ, công chức phường đều sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử, chữ ký số; hộp thư điện tử công vụ. 100% các văn bản trong chỉ đạo điều hành đều được chuyển qua hòm thư công vụ tới cán bộ, công chức phường thực hiện. Hầu hết cán bộ công chức phường sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi công việc.
     
     Qua rà soát, đến nay, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường là 144 thủ tục hành chính thuộc 40 lĩnh vực. Nổi bật, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường đều được niêm yết tại Bộ phận một cửa phường và trên cổng thông tin điện tử phường. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, Bộ phận một cửa phối hợp với công chức chuyên môn rà soát trình tự thủ tục, bảng phí, lệ phí; thường xuyên chỉnh sửa bổ sung bảng biểu; thực hiện niêm yết công khai danh mục hành chính, lệ phí, thời gian giải quyết để công dân tiếp cận thực hiện và giám sát cán bộ, công chức thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Đặc biệt, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Năm 2021, phường Phú Thứ đã tiếp nhận và giải quyết 2.458 hồ sơ trên lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và bảo trợ xã hội; trong đó 2.454 hồ sơ giải quyết trước hẹn, 4 hồ sơ giải quyết đúng hẹn.

     Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn. Phường Phú Thứ được giao 22 biên chế, hiện đang sử dụng 16 biên chế, hợp đồng lao động 4 người. Phường thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm đảm bảo yêu cầu, vị trí công việc, phát huy được năng lực, trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

     Bà Phạm Thị Hường - người dân khu dân cư số 2 - phường Phú Thứ bày tỏ: “Tôi thường đến đây để giao dịch công việc. Trong quá trình giao tiếp, cán bộ chuyên môn “Bộ phận một cửa”của phường luôn niềm nở, nhiệt tình, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Thời gian giải quyết thủ tục nhanh gọn, không gây phiền hà”.

     Với chỉ số tổng hợp trên các lĩnh vực bình quân đạt 92,12%, phường Phú Thứ là địa phương thuộc tốp đầu toàn thị xã trong chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Phát huy hiệu quả trong công tác Cải cách hành chính, phường Phú Thứ tiếp tục duy trì tốt việc tiếp nhận hồ sơ, phản ánh kiến nghị của công dân về việc giải quyết thủ tục hành chính.Tăng cường công tác kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan và giải quyết thủ tục hành chính; Giải quyết các hồ sơ, thủ tục nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định; tích cực tham gia xây dựng nền hành chính công hiện đại, khoa học, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nguyễn Hậu

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (02/06/2023)
- Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước (02/06/2023)
- Xã Lạc Long bứt phá cải cách hành chính (12/05/2023)
- Phường Long Xuyên thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách thủ tục hành chính (05/05/2023)
- Tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (05/05/2023)
- Phường An Sinh dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2021(02/12/2022)
- Trên 36 nghìn hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 được cài đặt(02/12/2022)
- Phường Thất Hùng tăng cường cải cách thủ tục hành chính(02/12/2022)
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(26/11/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 11/6/2023)
+ Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 04/6/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28/5/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21/5/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 427
Hôm nay 2,337
Tháng này: 269,412
Tất cả: 5,144,666
THƯ VIỆN ẢNH