Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 18 (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 01/5/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 18 (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 01/5/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 25/4

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: HN trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự HN trực tuyến về công tác PCTT và TKCN năm 2022

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự HN trực tuyến về công tác PCTT và TKCN năm 2022

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: HN trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự HN trực tuyến về công tác PCTT và TKCN năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 26/4

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN Đảng ủy khối chính quyền về công tác QH cán bộ

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Sở Tài nguyên và MT

- Chiều: HN rà soát, bổ sung QH cán bộ lãnh đạo, quản lý NK 2020-2025 và XDQH cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2020

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN Đảng ủy khối chính quyền về công tác QH cán bộ

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Hội nghị về công tác QH cán bộ ở phường Thái Thịnh

Thứ Tư

Ngày 27/4

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba,QH khóa XV

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba,QH khóa XV

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba,QH khóa XV

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba,QH khóa XV

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba,QH khóa XV

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Năm

Ngày 28/4

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với các đơn vị tư vấn QH phân khu

- Chiều: Làm việc với các đơn vị tư vấn QH chung các xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 29/4

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội ¼ Âm lịch

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc với phòng Quản lý đô thị

- Chiều: Kiểm tra công tác trật tự xây dựng trên địa bàn

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội ¼ Âm lịch

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 30/4

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội ¼ Âm lịch

 

Chủ Nhật,

Ngày 01/4

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Dự Lễ tưởng niệm 771 năm ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu (1251-2022); Công bố Quyết định Lễ hội truyền thống Đền Cao An Phụ được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và Quyết định công nhận quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là khu du lịch cấp tỉnh

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 17 (từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24/4/2022)(18/04/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 16 (từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17/4/2022)(12/04/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 15 (từ ngày 04 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022)(04/04/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 03/4/2022)(28/03/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đao Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 13 (từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 27/3/2022)(21/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 183
Hôm nay 521
Tháng này: 254,657
Tất cả: 4,196,220
THƯ VIỆN ẢNH