Giao chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ năm 2022
Theo Quyết định số 45/QĐ-BĐD ngày 26/4/2022 của Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hải Dương về giao chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ năm 2022, Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã Kinh Môn được giao 3 chỉ tiêu Kế hoạch dư nợ nguồn vốn Trung ương gồm:
 

1. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Chỉ tiêu giao tăng trưởng 3 tỷ đồng.

2. Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Chỉ tiêu giao tăng trưởng 12 tỷ đồng.

3. Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022. Chỉ tiêu giao tăng trưởng 400 triệu đồng.

Đối với việc về quản lý, theo dõi Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh lưu ý:

Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP, các đơn vị quản lý, theo dõi tăng dư nợ tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trong Chỉ tiêu Kế hoạch dư nợ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội huy động năm 2022.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, các đơn vị quản lý 11/NQ-CP trong chỉ tiêu kế hoạch dư nợ của chương trình năm 2022.

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022; các đơn vị quản lý, theo dõi tăng dự nợ tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thành Chỉ tiêu Kế hoạch dư nợ của chương trình năm 2022./.

Ngân hàng chính sách xã hội thị xã

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảng uỷ xã Lê Ninh phát hành sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Lê Ninh giai đoạn 1930-2020 (23/05/2022)
- Phát hành lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường An Lưu giai đoạn 1930-2020 (17/05/2022)
- Hải Dương: Đưa lễ hội Đền Cao An Phụ vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia(04/05/2022)
- Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II(21/04/2022)
- UBND thị xã Kinh Môn tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 (14/04/2022)
- Quyết định về việc thu hồi giấy phép xây dựng số 275/GPXD ngày 05/5/2020 của UBND thị xã Kinh Môn cấp cho Công ty cổ phần Phú Sơn (04/04/2022)
- (Video) Kinh Môn những thành tựu nổi bật sau 25 năm tái lập (1/4/1997 - 1/4/2022)(01/04/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 15/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 118
Hôm nay 1,371
Tháng này: 395,892
Tất cả: 3,225,156
THƯ VIỆN ẢNH