Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 02/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Thứ Ba

Ngày 03/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/5

Thứ Tư

Ngày 04/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị giao ban bí thư chi bộ thôn, KDC tháng 5/2022

- Chiều: Làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị giao ban bí thư chi bộ thôn, KDC tháng 5/2022

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị giao ban bí thư chi bộ thôn, KDC tháng 5/2022

- Chiều: Làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị giao ban bí thư chi bộ thôn, KDC tháng 5/2022

- Chiều: Dự sinh hoạt Chi bộ cơ sở đầu tháng 5 tại Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị giao ban bí thư chi bộ thôn, KDC tháng 5/2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 05/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 5/2022

- Chiều: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 5/2022

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 5/2022

- Chiều: Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 5/2022

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 5/2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 06/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với các Sở: TN & MT, Nội vụ, Tài chính để thống nhất các nội dung của Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở TN&MT trên cơ sở hợp nhất Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh và VP ĐKQSDĐ cấp huyện.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc với các Sở: TN & MT, Nội vụ, Tài chính để thống nhất các nội dung của Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên & MT trên cơ sở hợp nhất VPĐKQSDĐ tỉnh và VP ĐKQSDĐ cấp huyện.

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra trật tự ATGT cùng với Ban ATGT tỉnh

- Chiều: Kiểm tra trật tự ATGT cùng với Ban ATGT tỉnh

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Bẩy,

Ngày 07/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

 

Chủ Nhật,

Ngày 08/5

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 18 (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 01/5/2022)(25/04/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 17 (từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24/4/2022)(18/04/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 16 (từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17/4/2022)(12/04/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 15 (từ ngày 04 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022)(04/04/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 03/4/2022)(28/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 142
Hôm nay 380
Tháng này: 254,516
Tất cả: 4,196,079
THƯ VIỆN ẢNH