Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 06 tháng 6 đến ngày 12/6/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 24 (từ ngày 06 tháng 6 đến ngày 12/6/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 06/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp công bố kết thúc cuộc Thanh tra của Đoàn Thanh  tra Chính phủ

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự làm việc Đoàn KT NHCSXH tỉnh

- Chiều: Dự giải quyết vụ án HC (ông Thuấn) tại Tòa án tỉnh

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 07/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6/2022

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6/2022

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Cả ngày: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6 năm 2022

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6 năm 2022

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Cả ngày: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 6 năm 2022

Thứ Tư

Ngày 08/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Làm việc với các hộ dân GPMB thực hiện dự án: ĐTXD chợ dân sinh và TTTM phường An Lưu

- Chiều: Làm việc tại xã Quang Thành

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều:  Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Năm

Ngày 09/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị phát động Quỹ đền ơn đáp nghĩa

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã Tuần 24

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị phát động Quỹ đền ơn đáp nghĩa

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Sáng: Họp với Sở Tài nguyên và MT về đề nghị của Liên danh Tân Cương-Việt Bắc-Bình Minh

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã Tuần 24

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị phát động Quỹ đền ơn đáp nghĩa

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã Tuần 24

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị phát động Quỹ đền ơn đáp nghĩa

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã Tuần 24

Thứ Sáu

Ngày 10/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy; Tập huấn Tư pháp

- Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Chỉ đạo công tác SXNN, PCTT

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 11/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

 

Chủ Nhật,

Ngày 12/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022) (03/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022) (26/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022) (19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022) (12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022) (05/09/2022)
- Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 05/6/2022)(30/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 22 (từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 29/5/2022)(23/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 21 (từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022)(16/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 20 (từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 15/5/2022)(09/05/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 19 (từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 08/5/2022)(04/05/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)
+ Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)
+ Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 02 điểm dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 150
Hôm nay 292
Tháng này: 255,490
Tất cả: 3,770,570
THƯ VIỆN ẢNH