Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 27/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: + Họp Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh;

            + Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp BCĐ vận động HMNĐ và hiến mô, hiến bộ phận cơ thể người thị xã Kinh Môn năm 2022

Thứ Ba

Ngày 28/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: Họp BCĐ Đại hội TDTT lần thứ IX

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự khai mạc Lớp tập huấn HĐND xã, phường

- Chiều: Dự họp Hội CTĐ thị xã

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị tổng kết 20 năm (2002-2022) triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi các môn văn  hóa và cuộc thi KHKT năm học 2021-2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 29/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với một số phòng chuyên môn

- Chiều: Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp giải phóng mặt bằng các Dự án

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Kiểm tra hệ thống đê điều

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Năm

Ngày 30/6

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTN

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTN

- Chiều: Dự tổng kết Lớp tập huấn xã, phường

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại xã Thăng Long

- Chiều: Họp giải phóng mặt bằng

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Thứ Sáu

Ngày 01/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã

- Chiều: Họp giải phóng mặt bằng

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã

- Chiều: Kiểm tra hệ thống đê điều

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 02/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

 

Chủ Nhật,

Ngày 03/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 34 (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21/8/2022) (15/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 33 (từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14/8/2022) (08/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022) (01/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 31 (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31/7/2022) (25/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022) (18/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26/6/2022)(20/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)(13/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)(13/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 06 tháng 6 đến ngày 12/6/2022)(06/06/2022)
- Thông báo Lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 05/6/2022)(30/05/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Công bố, công khai số liệu Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 34 (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21/8/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 33 (từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14/8/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)
+ Thông báo Quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 243
Hôm nay 1,852
Tháng này: 246,628
Tất cả: 3,488,842
THƯ VIỆN ẢNH