Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 04/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 của đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh

- Chiều: Họp công tác GPMB tại Thăng Long

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị giao ban BT chi bộ thôn, KDC đầu tháng 7/2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị giao ban BT chi bộ thôn, KDC tại Thượng Quận

- Chiều: Họp đối thoại GPMB KDC Trung Hòa (xã Thăng Long)

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị giao ban BT chi bộ thôn, KDC đầu tháng 7/2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị giao ban BT chi bộ thôn, KDC

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 05/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp về công tác GPMB chợ dân sinh và TTTM An Lưu

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp về công tác GPMB chợ dân sinh và TTTM An Lưu

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Chỉ đạo công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 06/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: + Thăm, động viên các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

   + Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 7 năm 2022

- Chiều: Họp Tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: + Thăm, động viên các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

             + Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 7 năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 7 năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 7 năm 2022

- Chiều: Kiểm tra hệ thống đê điều

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Thăm, động viên các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 07/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác PCCR năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Sáu

Ngày 08/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã; Họp GPMB

- Chiều: Báo cáo Thường trực Thị ủy

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Kiểm tra hệ thống đê điều

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 09/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

 

Chủ Nhật,

Ngày 10/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 34 (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21/8/2022) (15/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 33 (từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14/8/2022) (08/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022) (01/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 31 (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31/7/2022) (25/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022) (18/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)(27/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26/6/2022)(20/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)(13/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)(13/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 06 tháng 6 đến ngày 12/6/2022)(06/06/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Công bố, công khai số liệu Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 34 (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21/8/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 33 (từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14/8/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)
+ Thông báo Quyết định công bố, công khai số liệu thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 243
Hôm nay 1,850
Tháng này: 246,626
Tất cả: 3,488,840
THƯ VIỆN ẢNH