Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 18/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: + Họp thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

+ Dự trao HHĐ và sơ kết Đảng bộ phường An Phụ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Ba

Ngày 19/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc với một số phòng chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng:+ Dự họp triển khai GPMB Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH 05 (gđ 2)

 + Dự trao HHĐ và tổng kết Đảng bộ xã Thăng Long

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Làm việc với đơn vị tư vấn lập QH xây dựng xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Thứ Tư

Ngày 20/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: + Dự hội nghị tổng kết 20 năm Ngân hàng CSXH

 + Dự Lễ trao HHĐ tại phường Hiến Thành

- Chiều: Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: + Dự hội nghị tổng kết 20 năm Ngân hàng CSXH

- Chiều: Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng:+ Làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và MT về kiểm tra tiến độ triển khai công tác Điều chỉnh QH, kế hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030 cấp huyện

 + Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng CS khác

- Chiều:+ Họp GPMB điểm dân cư Xạ Sơn - xã Quang Thành

  + Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng:: Kiểm tra hệ thống đê điều

- Chiều: Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng:+ Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh

 + Dự ngày hội hiến máu “Kinh Môn ngàn trái tim hồng” năm 2022

- Chiều: Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh  Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Thứ Năm

Ngày 21/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW 5

- Chiều: Làm việc với Đoàn kiểm tra TTHC tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW 5

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự trao HHĐ và sơ kết Đảng bộ xã Thượng Quận

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW 5

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW 5

- Chiều: Tổng duyệt Chương trình khai mạc ĐHTDTT thị xã lần 9

Thứ Sáu

Ngày 22/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự khai mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ 9

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: + Dự khai mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ 9

 + Dự kỳ họp HĐND xã Bạch Đằng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự khai mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ 9

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Dự kỳ họp HĐND xã Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự khai mạc Đại hội TDTT thị xã lần thứ 9

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 23/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 24/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 29 (từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17/7/2022)(11/07/2022)
- Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)(04/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)(27/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26/6/2022)(20/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19/6/2022)(13/06/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 02/4/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 13 (từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26/3/2023)
+ Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19/3/2023)
+ Thông báo công khai Đồ án xây dựng khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 41
Hôm nay 347
Tháng này: 464,078
Tất cả: 4,583,109
THƯ VIỆN ẢNH