Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 31 (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31/7/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 31 (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31/7/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 25/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Dự kỳ họp thứ Ba HĐND phường Duy Tân khóa II

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự họp HĐND phường An Phụ

- Chiều: Duyệt chương trình ĐHCB Trường THCS Phạm Sư Mạnh

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Thứ Ba

Ngày 26/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự hội nghị trao HHĐ và sơ kết công tác Đảng 6 tại phường Hiệp An; Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Thanh tra tỉnh về khắc phục một số tồn tại, vi phạm tại Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương; Họp BTV Thị ủy

- Chiều: Dự Đại hội chi bộ trường THCS Phạm Sư Mạnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2025

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Dự kỳ họp HĐND xã Bạch Đằng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã; Dự ĐH chi bộ trường THCS Phạm Sư Mạnh

Thứ Tư

Ngày 27/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: HN gặp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ

- Chiều: HN triển khai nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Kinh Môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: HN gặp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ

- Chiều: HN triển khai nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ TX

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: HN gặp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm  ngày Thương binh, Liệt sĩ

- Chiều: HN triển khai nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

              Kinh Môn

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

 - Sáng: HN gặp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm  ngày Thương binh, Liệt sĩ

- Chiều: HN triển khai nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ TX

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: HN gặp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm  ngày Thương binh, Liệt sĩ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 28/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tiếp dân theo Luật

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã tuần 31

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự kỳ họp HĐND phường An Sinh, Long Xuyên

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự họp HĐND xã: Quang Thành, Thăng Long và phường Long Xuyên

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự kỳ họp HĐND phường Long Xuyên

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Đi cơ sở

Thứ Sáu

Ngày 29/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự ĐH Đoàn Thanh niên thị xã; Làm việc với Đoàn công tác Công an tỉnh Hải Dương

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự trao HHĐ và sơ kết công tác Đảng xã Minh Hòa; Dự ĐH Đoàn Thanh niên thị xã

- Chiều: Dự sơ kết 01 năm triển khai thực hiện điểm “Phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị”

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự ĐH Đoàn Thanh niên thị xã

- Chiều: Đi cơ sở

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra công tác PCCR

- Chiều: Kiểm tra công tác chống úng nội đồng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự ĐH Đoàn Thanh niên thị xã; 8h00 đến 9h30 họp Sở Nội vụ ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện

- Chiều: Dự sơ kết 01 năm triển khai thực hiện điểm “Phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị”

Thứ Bẩy,

Ngày 30/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 31/7

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022) (03/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022) (26/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022) (19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022) (12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022) (05/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022)(18/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 29 (từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17/7/2022)(11/07/2022)
- Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)(04/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)(27/06/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26/6/2022)(20/06/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)
+ Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)
+ Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 02 điểm dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 85
Hôm nay 158
Tháng này: 255,356
Tất cả: 3,770,436
THƯ VIỆN ẢNH