Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 01/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn đến năm 2040

- Chiều: Hội nghị công bố điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Hội nghị công bố điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học

Thứ Ba

Ngày 02/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: + Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

         + Họp Sở Xây dựng (tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án KDCTM và KDL sinh thái tổng hợp Bắc Phú Thứ)

- Chiều: Họp thẩm định chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng GV, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành GD & ĐT năm 2022

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự trao HH Đảng tại Đảng bộ xã Quang Thành

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: + Họp Sở Xây dựng (tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án KDCTM và KDL sinh thái tổng hợp Bắc Phú Thứ)

   + Họp BCH Liên minh HTX Hải Dương

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp với Sở Kế hoạch và ĐT tại Trung tâm Y tế thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 03/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc với một số phòng chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban BT chi bộ nông thôn, KDC tại xã Lạc Long

- Chiều: Họp Đảng ủy khối chính quyền

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư xã Lạc Long

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 04/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: + Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

          + Dự trao HH Đảng tại xã Lạc Long

- Chiều: Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 05/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Sơ kết Đảng ủy khối chính quyền

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Sơ kết Đảng ủy khối chính quyền

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Đoàn kiểm tra chợ Kinh Môn

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 06/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 07/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 31 (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31/7/2022)(25/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022)(18/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 29 (từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17/7/2022)(11/07/2022)
- Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)(04/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)(27/06/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 10 (từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10/3/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 214
Hôm nay 2,877
Tháng này: 596,541
Tất cả: 6,083,737
THƯ VIỆN ẢNH