Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 01/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn đến năm 2040

- Chiều: Hội nghị công bố điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh QH chung đô thị KM

- Chiều: Hội nghị công bố điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học

Thứ Ba

Ngày 02/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: + Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

         + Họp Sở Xây dựng (tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án KDCTM và KDL sinh thái tổng hợp Bắc Phú Thứ)

- Chiều: Họp thẩm định chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng GV, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành GD & ĐT năm 2022

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự trao HH Đảng tại Đảng bộ xã Quang Thành

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: + Họp Sở Xây dựng (tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án KDCTM và KDL sinh thái tổng hợp Bắc Phú Thứ)

   + Họp BCH Liên minh HTX Hải Dương

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Họp với Sở Kế hoạch và ĐT tại Trung tâm Y tế thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 03/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc với một số phòng chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban BT chi bộ nông thôn, KDC tại xã Lạc Long

- Chiều: Họp Đảng ủy khối chính quyền

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Bí thư chi bộ nông thôn, khu dân cư xã Lạc Long

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 04/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: + Họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

          + Dự trao HH Đảng tại xã Lạc Long

- Chiều: Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8 năm 2022

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 05/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Sơ kết Đảng ủy khối chính quyền

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Sơ kết Đảng ủy khối chính quyền

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Đoàn kiểm tra chợ Kinh Môn

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 06/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 07/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022) (03/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022) (26/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022) (19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022) (12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022) (05/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 31 (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31/7/2022)(25/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022)(18/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 29 (từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17/7/2022)(11/07/2022)
- Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)(04/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 27 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03/7/2022)(27/06/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)
+ Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)
+ Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 02 điểm dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 76
Hôm nay 107
Tháng này: 255,305
Tất cả: 3,770,385
THƯ VIỆN ẢNH