Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 33 (từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14/8/2022)

 THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 33 (từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14/8/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 08/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chiều: Họp UBND thị phiên thường kỳ tháng 8

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp UBND thị phiên thường kỳ tháng 8

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chiều: Họp UBND thị phiên thường kỳ tháng 8

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp UBND thị phiên thường kỳ tháng 8

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Học lớp bồi dưỡng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Thứ Ba

Ngày 09/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: + HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06

+ HN nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị 

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: HN nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự Hội nghị sơ kết Đảng bộ xã Bạch Đằng

- Chiều: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày:+ Tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính (Sở Tư pháp)     

            + Học lớp bồi dưỡng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Thứ Tư

Ngày 10/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Dự HN Ban Thường vụ Thị ủy đầu tháng 8/2022

- Chiều: Làm việc với phòng chuyên môn

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp

- Chiều: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, úng

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Cả ngày: Học lớp bồi dưỡng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Thứ Năm

Ngày 11/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10

- Chiều: Đi cơ sở

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Kiểm tra tiến độ lập Quy hoạch chung các xã

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Cả ngày: Học lớp bồi dưỡng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Thứ Sáu

Ngày 12/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Làm việc với một số xã, phường

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã  

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Đoàn kiểm tra chợ Kinh Môn

- Chiều: Làm việc với các đơn vị tư vấn QH phân khu

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Cả ngày: Học lớp bồi dưỡng thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Thứ Bẩy,

Ngày 13/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 14/8

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022) (03/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022) (26/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022) (19/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 38 (từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18/9/2022) (12/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022) (05/09/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)(01/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 31 (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31/7/2022)(25/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 30 (từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24/7/2022)(18/07/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 29 (từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17/7/2022)(11/07/2022)
- Thong báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 28 (từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10/7/2022)(04/07/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09/10/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 40 (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 02/10/2022)
+ Thông báo hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 25/9/2022)
+ Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 02 điểm dân cư mới phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 90
Hôm nay 44
Tháng này: 255,242
Tất cả: 3,770,322
THƯ VIỆN ẢNH