Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 37 (từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11/9/2022)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND & UBND thị xã

Tuần 37 (từ ngày 05  tháng 9 đến ngày 11/9/2022)

                                                                                         

Thứ Hai

Ngày 05/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Thăm, chúc mừng khai giảng năm học 2022-2023

- Chiều: Luyện tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Luyện tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Dự khai giảng năm học 2022-2023

- Chiều: Luyện tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Dự khai giảng năm học 2022-2023

- Chiều: Luyện tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Dự khai giảng năm học 2022-2023

- Chiều: Luyện tập khu vực phòng thủ thị xã

Thứ Ba

Ngày 06/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Chiều: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 9 năm 2022

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 9 năm 2022

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 9 năm 2022

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 9 năm 2022

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Sáng: Giao ban BTCB nông thôn, khu dân cư

- Chiều: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 9 năm 2022

Thứ Tư

Ngày 07/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Thứ Năm

Ngày 08/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

 - Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

 - Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

 - Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

- Cả ngày: Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã

Thứ Sáu

Ngày 09/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Họp Thường trực Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

- Sáng: Đi cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã, Làm việc phường An Phụ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Lê Văn Điền

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 - Sáng: Họp Lãnh đạo UBND thị xã

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ Bẩy,

Ngày 10/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

Nghỉ

Chủ Nhật,

Ngày 11/9

Chủ tịch UBND Trương Đức San

Phó Chủ tịch HĐND Lại Văn Lương

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Điền

Phó Chủ tịch UBND Mạc Thị Huyền

 

 

Nghỉ

   

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND tỉnh và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022) (14/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 46 (từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 13/11/2022) (07/11/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 45 (từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06/11/2022) (31/10/2022)
- Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp ngày 28/10/2022 (27/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 44 (từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30/10/2022) (24/10/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tuần 36 (từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 04/9/2022)(29/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 35 (từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 28/8/2022)(22/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 34 (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21/8/2022)(15/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 33 (từ ngày 08 tháng 8 đến ngày 14/8/2022)(08/08/2022)
- Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 32 (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 07/8/2022)(01/08/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 159
Hôm nay 440
Tháng này: 254,576
Tất cả: 4,196,139
THƯ VIỆN ẢNH